Fritech reikt recordaantal scholingvouchers uit

Onbeperkt aantal

Over de afgelopen jaren werd door Fritech per jaar slechts een viertal scholingsvouchers op basis van loting aan haar medewerkers uitgereikt. Fritech heeft voor 2014 besloten niet langer uit te gaan van een maximum aantal scholingsvouchers en een scholingsvoucher uit te reiken aan iedere medewerker met belangstelling die aan de voorwaarden voldoet. ‘Het succes van de eerder uitgereikte vouchers, de altijd grote belangstelling van medewerkers en onze eigen verantwoordelijkheid tot opleiden hebben ons gebracht tot een verruiming van de verstrekking, aldus Jeroen ten Brink van Fritech’.

Oplosing te kort aan kwalitatief goede medewerkers

Door vergrijzing, ontgroening en een groeiend aantal jongeren zonder startkwalificatie ontstaan op dit moment bij Fritech al flinke tekorten aan gekwalificeerde werknemers. Daarnaast ziet Fritech het vergroten van de mobiliteit en werknemerstevredenheid door opleiden van medewerkers als belangrijke speerpunten van goed werkgeverschap. Daarom is en blijft het opleiden van medewerkers voor Fritech Personeelsdiensten van essentieel belang.
 
Uit onderzoek van de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) blijkt dat 75% van de flexkrachten ervaart dat zij door te blijven leren beter in staat zijn werk te vinden en te behouden.
 

Delen via

Vergelijkbare berichten