Fryslân loopt voorop in Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Als antwoord op de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) kwamen de Friese koplopers uit de biobased ketens gister bij elkaar in het Biosintrum voor de bijeenkomst ‘Fryslân (ver)bouwt biobased’. Landelijk is de koers gezet voor de toekomst van de biobased (land)bouweconomie en Fryslân is de eerste provincie die hierop reageert. De nationale aanpak wordt omarmd en er zijn concrete acties met elkaar afgesproken waarmee de versnelling moet worden ingezet.

Vanuit het Klimaatfonds is 200 miljoen begroot voor het aanjagen en stimuleren van biobased bouwen. Samen met marktpartijen en overheden heeft het nationaal programma Building Balance advies gegeven aan de betrokken ministeries voor de ontwikkeling van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. “Met de Nationale Aanpak Biobased Bouwen kunnen we de toepassing van biogrondstoffen in de bouw versnellen. Er wordt ingezet op het bouwen van regionale en landelijke ketens van land tot pand, vraagactivatie, industrieontwikkeling, innovatie, kennis- en leertrajecten en het creëren van goede condities”, aldus Jan Willem van de Groep, programmamanager Building Balance.

Fryslân (ver)bouwt biobased

Door de toekenning van het Groeifonds Toekomstbestendige Leefomgeving komt er aanvullend capaciteit in Fryslân om de biobased ketens aan te jagen. Hierdoor kan er in Fryslân praktisch aan de slag worden gegaan met de doelen uit het NABB. Gedeputeerde Friso Douwstra vindt als bestuurlijk trekker van circulaire economie dat we de nieuwe koers moeten omarmen: “In Fryslân zijn we zeer actief op het gebied van biobased ketens. Overheid, onderwijs en ondernemers werken op unieke wijze samen. De nieuwe nationale aanpak biedt de mogelijkheid om onze ambities te versnellen. Om een voorbeeldregio te blijven, is het van belang dat we met alle partijen in de keten aan de slag gaan. Alleen dan kunnen we opschalen en écht stappen maken in de transitie.”

Biobased actieplan

Na het neerzetten van de landelijke en regionale ambities werd er in deelsessies verdieping gegeven op elk stukje uit de keten; landbouw, industrie, bouw en opdrachtgevers. Rabobank, Miedema Bouwmaterialen, Wind Groep B.V. en de Gemeenten Leeuwarden en Harlingen deelden actuele ontwikkelingen en inspirerende voorbeelden. Duidelijk werd dat er nog veel uitdagingen liggen, maar dat de motivatie om nu door te pakken groot is. Elke deelnemer kreeg de vragen: ‘Met welke actie ga jij de komende tijd aan de slag?’ Wie óf wat heb je daarvoor nodig?’ Ieders persoonlijke actie is een deel van de Friese biobased puzzel die met elkaar moet worden gemaakt. Als slotstuk van de dag vormden alle puzzelstukken het Friese biobased actieplan 2024. De eerste verbindingen en koffieafspraken werden ter plekke gemaakt. Op naar de volgende stap in een biobased (land)bouweconomie.

Friese biobased versnellingstafel De bijeenkomst is een initiatief van de Friese biobased versnellingstafel met daarin de Rabobank, Gemeente Leeuwarden, Biosintrum, Building Balance, Vereniging Circulair Friesland en Provincie Fryslân. Het gebruik van biobased materialen in de bouw biedt voordelen voor verschillende opgaven. Denk aan nieuwe verdienmodellen voor boeren, een positieve bijdrage aan een gezondere leefomgeving en een duurzame oplossing voor de bouwsector door CO2-opslag. De versnellingstafel wil alle partijen binnen de biobased keten dichter bij elkaar brengen. Ze wil perspectief bieden en vanuit een urgentie naar een circulaire economie samen in actie komen.

Vergelijkbare berichten