Gasleiding Lauwersmeerdijk is veilig en keurontheffing voldoet

Het verzoek van de bezwaarmakers bij de Raad van State is in het voorjaar van 2009 afgewezen, maar in de uitspraak is nadrukkelijk aandacht gegeven aan het al opgestarte onderzoek van Wetterskip Fryslân. Dat onderzoek richtte zich op de veiligheid en de geldigheid van de afgegeven keurontheffing. Een specialist op dit vakgebied van het bedrijf Deltares heeft de invloed beoordeeld van een door de NAM in de binnenberm van de Lauwersmeerdijk aangelegde gastransportleiding op de waterkerende functie van de zeedijk. Het waterschap heeft voor zo’n onderzoek niet alle kennis in huis en had al eerder voor de ontheffingverlening in 1998 externe expertise ingeschakeld die de gasleiding toen veilig verklaarde.

 

Conclusies van het onderzoek zijn dat de stabiliteit van het onderzochte deel van de Lauwersmeerdijk voldoet aan de gestelde eisen, dat er geen gevaar is dat de dijk afschuift en dat de gasleiding buiten de veiligheidszone ligt van de primaire kering. Dagelijks bestuurslid Harry Boon is tevreden dat het nu uitgevoerde onderzoek geen afwijkingen vertoont met de conclusies uit 1998: ‘Het nu uitgevoerde onderzoek is veel uitgebreider dan dat uit 1998, nogmaals blijkt dat de veiligheid van de Friese en Groningse burger geen enkel moment in gevaar is geweest. De keurontheffing is terecht afgegeven’, aldus Harry Boon. 

Delen via

Vergelijkbare berichten