Gebouwen bij de Groene Ster worden circulair opgeknapt

Sinds 2 oktober – en tot 13 november – worden drie gebouwen in recreatiegebied de Groene Ster op een circulaire manier vernieuwd. Het gaat om het toiletgebouw, de kiosk en de opbergplaats. Dit project is een mooi voorbeeld van circulair (ver)bouwen.

Er wordt gestart met de vernieuwing van de buitenkant van de gebouwen. Hierbij worden de gevels en daken opgeknapt en zo worden de gebouwen klaargemaakt voor mogelijke aanleg van groene sedumdaken en zonnepanelen. Tijdens de verbouwing zijn de toiletten bij de Groene Ster tijdelijk buiten gebruik. Dit gebeurt buiten het hoogseizoen, zodat overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.

Duurzame en circulaire gebouwen

De gemeente heeft als ambitie om in 2025 circulair te zijn. Dit betekent dat zij bij haar eigen projecten zo veel mogelijk gebruik maakt van duurzame bouwmaterialen.

Wethouder Duurzaamheid Evert Stellingwerf: “Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie. Daarom werken we aan het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed. Met het gebruik van hout en groene daken, passen de gebouwen mooi in de natuurlijke omgeving van de Groene Ster en sluiten ze aan bij onze duurzame doelen.”

De bestaande gebouwen worden zo veel mogelijk behouden om zo weinig mogelijk nieuwe materialen te gebruiken. Zowel de isolatieplaten als de dakbedekking zijn gemaakt van gerecycled materiaal. Ook wordt het hout op zo’n manier gemonteerd dat dit bij eventuele de sloop van het gebouw gemakkelijk weer los te maken is en zo weer voor een ander gebouw hergebruikt kan worden. De boeistroken aan de gevels worden vervangen door damwandbeplating die op maat wordt geknipt. Zo krijgt de damwand een nieuw circulair leven.

10 circulaire projectenboekje voor 2023

Dit renovatieproject is één van de circulaire voorbeeldprojecten van de gemeente Leeuwarden. In het 10 circulaire projectenboekje voor 2023 zijn alle projecten te vinden.

Vergelijkbare berichten