Gemeente Bolsward realiseert twee collectieve ondernemersfondsen

BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone en vervangt het Bolswarder Ondernemers Fonds (BOF) dat vanwege de gemeentelijke herindeling per 31 december 2010 ophoudt te bestaan. BIZ is een fonds dat ondernemers in staat stelt gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Omdat het afgebakende gebieden betreft, bijvoorbeeld een winkelgebied of bedrijventerrein, betalen alle ondernemers in het gebied mee.

De fondsen zijn tot stand gekomen dankzij de vruchtbare samenwerking tussen de besturen van Bolsward Promotion en de Bedrijven Vereniging Bolsward. De initiërende, adviserende en ondersteunende rol van de Kamer van Koophandel is hierbij van groot belang geweest.

De zakelijke gebruikers van panden in de investeringszones betalen een gemeentelijke heffing die is afgeleid van de WOZ-waarde. De opbrengst van die heffing wordt door de gemeente Bolsward uitgekeerd aan BIZ Binnenstad en BIZ Bedrijventerreinen Bolsward. BIZ behandelt aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten binnen de zone en toetst deze aan de criteria schoon, heel en veilig.

BIZ bevordert de leefbaarheid, veiligheid en uitstraling van winkelgebieden en bedrijventerreinen. Alle te ondernemen activiteiten dienen zowel het belang van de ondernemers als het publieke belang. Het ondernemersklimaat van Bolsward biedt volop ruimte voor zakelijke of maatschappelijke initiatieven en activiteiten. De realisering van twee ondernemersfondsen zal er zeker aan bijdragen dat de gebieden aantrekkelijker worden voor zowel bezoekers, bewoners als ondernemers.

Delen via

Vergelijkbare berichten