Gemeente Leeuwarden doet mee met project ‘Cyberweerbaar MKB Noord-Nederland’

Gemeente Leeuwarden helpt het Midden- en Klein Bedrijf weerbaar te worden tegen cybercriminaliteit. Het project ‘Cyberweerbaar MKB Noord-Nederland’ begeleidt ondernemers in het digitaal veilig maken van hun bedrijf. Ondernemers kunnen met een gratis cyberscan laten testen hoe de digitale weerbaarheid van hun bedrijf is. Op basis van de uitkomsten van de test krijgen bedrijven concrete tips, adviezen en ondersteuning over hoe ze digitaal veilig(er) kunnen ondernemen.

“We willen dat bedrijven veilig meegaan in de digitale transitie waar we als maatschappij mee te maken hebben. We zien dat 1 op de 3 MKB-bedrijven te maken heeft met cybercriminaliteit,” zegt wethouder Abel Reitsma van Economische Zaken. “Gemiddeld is de financiële schade €300.000 per onderneming in Nederland. Daarnaast wordt er vaak informatie ontvreemd. Maar exacte cijfers zijn lastig te geven. Soms weet een onderneming niet dat er informatie is ontvreemd. En er heerst ook schaamte rond dit onderwerp want het kan slecht zijn voor het vertrouwen van klanten wanneer je bedrijf gehackt is. Met het aanbieden van deze gratis Cyberscan willen we bedrijven laten zien dat een eerste stap naar een veilige digitale omgeving zo gemaakt is.”

In het begin van dit jaar is gemeente Leeuwarden in het kader van de Leeuwarder Digitale Agenda gestart met de bouw van een geautomatiseerde demo Cyberscan die nu doorontwikkeld wordt. Vanaf nu is er al een gratis scan beschikbaar voor bedrijven, alleen is die nog niet helemaal geautomatiseerd.

Maatwerk

De scans en adviezen zijn afgestemd op verschillende sectoren binnen het MKB. Zo zijn er scans beschikbaar voor o.a. agrariërs, makelaars, watersportbedrijven en financieel dienstverleners. De scans zijn op maat gemaakt en ontwikkeld in samenwerking met de verschillende brancheorganisaties. Na het uitvoeren van een veiligheidsscan en het opvolgen van de digitale adviezen kunnen bedrijven ook in aanmerking komen voor de landelijke certificering CYRA. Met dit certificaat kunnen ondernemers aan klanten en leveranciers aantonen dat hun bedrijf cyberveilig is.

Aanmelden

MKB-ondernemingen in Noord-Nederland kunnen gratis deelnemen aan de veiligheidsscan door een e-mail te sturen naar de MKB Cybercampus die is gevestigd op de mediacampus aan de Sixmastraat in Leeuwarden: info@mkbcybercampus.nl. Meer informatie over het project ‘Cyberweerbaar MKB Noord-Nederland’ is te vinden op Vergroot je Digitale Weerbaarheid (mkbcybercampus.nl).

Samenwerking tussen gemeenten, provincies en cybercampus

Het project ‘Cyberweerbaar MKB Noord-Nederland’ is een samenwerkingsverband van de gemeenten Groningen, Leeuwarden en Meppel, de 3 noordelijke provincies, diverse noordelijke onderwijsinstellingen, platform Veilig Ondernemen en brancheorganisaties. “Zo’n brede samenwerking is heel belangrijk. Als gemeente ga je zo’n project niet alleen redden in verband met beperkte middelen en capaciteit. Daarnaast komt Cyberweerbaarheid in de Regionale Innovatie Strategie (RIS3) als belangrijke pijler naar voren voor de noordelijke drie provincies en gemeenten,” aldus de wethouder. Het project wordt financieel gedekt door een aanvraag van het Innovatiebudget van RVO. Voor de ontwikkeling van de cybertest is de samenwerking gezocht met de Cybercampus, gevestigd op de MICA (Media- en Innovatiecampus) in Leeuwarden. De Cybercampus verbindt onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar. Ook aan dit project werken studenten mee. Zo kunnen studenten praktische werkervaring opdoen en kunnen bedrijven de zo broodnodige IT-studenten aantrekken.

Vergelijkbare berichten