Gemeente Leeuwarden: ‘Ondernemerschap in nieuwe tijden’

De wereld verandert in een snel tempo. Het is een uitdagende tijd voor ondernemers en dat vraagt om een nieuwe beleidskoers, leggen wethouder Abel Reitsma en teamleider Economische Dienstverlening Gina Tromp van de gemeente Leeuwarden uit. “Wij willen de bedrijven proactief ondersteunen in de transitie naar een toekomstbestendige economie.”

Welke richting gaat de economie en de wereld op? Wat voor ontwikkelingen zijn er op het gebied van digitalisering, verduurzaming, robotisering en circulariteit? Hoe ga je als ondernemer op een goede manier om met personeelstekorten, de energiecongestie en het gebrek aan grondstoffen?

De nieuwe economische realiteit, vraagt van ondernemers een innovatieve kijk op hun bedrijf. Maar het vraagt ook om een ander economisch beleidskader en flexibele dienstverlening van de gemeente, aldus Reitsma en Tromp. “We passen ons aan aan de tijdgeest. Keken we voorheen meer naar kwantiteit in banen en bedrijven, nu zoeken we naar kwaliteit. We willen een sterk ondernemersveld faciliteren naar de toekomst toe.”

De HET

Directeur Dennis Gijsman van deurenfabriek Van Vuuren in Grou benadrukt het belang van samenwerking tussen bedrijven en de lokale overheid. Volgens Gijsman, die vorig jaar met zijn onderneming de Leeuwarder Ondernemersprijs De HET won, is samenwerking de enige manier om samen de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

De Leeuwarder Ondernemersprijs De HET is één van de manieren van bedrijven om te laten zien hoe ze omgaan met innovatie, goed werkgeverschap, verduurzaming en circulariteit. De gemeente Leeuwarden ondersteunt de organisatie financieel, maar is ook zichtbaar aanwezig bij de bekendmaking van de genomineerden en uitreikingen.

Met De HET wil de gemeente ondernemers een podium geven. “Het is een doelgroep die we moeten koesteren. Een toekomstbestendige economie draagt bij aan een brede welvaart en ondernemers spelen daarbij een belangrijke rol. Samen met een goed aanbod aan zorg, onderwijs en cultuur.”

Samenwerking

In de praktijk zoekt de gemeente meer samenwerking met ondernemers en kennispartners. “We willen met ons economische team dicht bij de ondernemers staan. We willen faciliteren, ondersteunen en aanjagen door bijvoorbeeld kennissessies te organiseren en ondernemers te helpen met het opdoen van kennis en het vergroten van hun netwerk.”

Het aantal gemeentelijke ‘raakmomenten’ met ondernemers neemt toe. “De gemeente is proactief naar ondernemers en samenwerkingsverbanden die waarde toevoegen en helpen bij de transitie. We willen bijdragen aan het zichtbaar maken van de regio en aan alles wat het te bieden heeft, zoals watertechnologie, positieve gezondheid, onderwijs en agrofood”, zo gaan Tromp en Reitsma verder. 

Wat willen we samen bereiken? Dat is de vraag voor de komende jaren. “Als gemeente willen we vooral verbinden, vergroenen en verwaarden. We kijken naar kwaliteit, willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren, de economische structuur versterken en de innovatiekracht vergroten. We willen behouden, aantrekken en creëren.”

De lokale overheid wordt steeds meer gezien als partner. “En dat is best wel uniek”, aldus wethouder Reitsma. “Zo kunnen we elkaar helpen om in een snel veranderende wereld een toekomstbestendige economie op te bouwen.”

Kennis

Het is belangrijk dat bedrijven hun verhaal vertellen, voegt Gijsman toe, die met Van Vuuren dit jaar genomineerd is voor de Koning Willem I MKB Prijs.  “We hebben relatief steengoede bedrijven binnen onze gemeentegrenzen en in onze regio. We zijn in het Noorden vaak nog te bescheiden, maar we moeten zichtbaarder worden. Dat kan onder anderen via De HET, waar je je als bedrijf kunt laten zien. Niet harder, maar slimmer werken is belangrijk. Innovatief denken stimuleren is belangrijk en daar kan de gemeente aan bijdragen.”

Contacten met andere ondernemers speelt een steeds belangrijkere rol. “Het is complex om op dit moment te ondernemen. Veel bedrijven weten niet wat de buurman doet. Het is belangrijk om kennis samen te brengen en te delen en dat dit mede gefaciliteerd wordt door de gemeente.”

Vergelijkbare berichten