Gemeente Leeuwarden ondersteunt verduurzaming met agro-based CO2-certificaten

De Gemeente Leeuwarden zet een belangrijke stap voor stimulering van regionale verduurzaming met de aankoop van agro-based CO2-certificaten van Friese bodem. Het Friese bedrijf GreenInclusive geeft deze CO2-certificaten uit. Met deze certificaten krijgen agrariërs een vergoeding voor het telen van vezelhennep. Vezelhennep heeft veel voordelen. Het wordt gebruikt als duurzaam bouwmateriaal (biobased) en het slaat op een natuurlijke manier CO2 op. De uitstoot van CO2 wordt daarmee minder.

Verduurzaming

Met de Nederlandse CO2-certificaten worden de inkomsten van agrariërs die vezelhennep telen blijvend verhoogd. Vezelhennep wordt dan namelijk ingezet als een belangrijk biobased isolatiemateriaal. “Vanuit de gemeente Leeuwarden doen we er alles aan om de verdere verduurzaming van onze regio te stimuleren. Met de aankoop van CO2-certificaten door de gemeente dragen we hier actief aan bij en daarvan kan de agrarische sector direct profiteren,” aldus wethouder Gijs Jacobse.

Samenwerking

Met het ondertekenen van de koopovereenkomst bevestigt de gemeente haar betrokkenheid bij lokale, duurzame en agrarische ontwikkelingen. De samenwerking met GreenInclusive versterkt niet alleen de lokale landbouwsector maar benadrukt ook hoe belangrijk duurzame bouwmaterialen zijn in het realiseren van klimaatdoelen. Het stimuleert de lokale productie van natuurlijke grondstoffen en zet een stevige stap in de verduurzaming van omgevingen met woningen en bedrijven. Dit draagt bij aan de circulaire economie.

GreenInclusive en de gemeente Leeuwarden delen de visie om deze omgevingen te verduurzamen. “Deze samenwerking is een prachtig voorbeeld van hoe lokale overheden en duurzame bedrijven samen kunnen werken aan een groenere toekomst. De aankoop van agro-based CO2-certificaten helpt niet alleen onze agrariërs, maar versterkt ook de lokale economie en bevordert duurzame landbouw initiatieven”, aldus Marthijs Roorda, een van de oprichters en algemeen directeur van GreenInclusive.

Over GreenInclusive

GreenInclusive biedt biobased oplossingen voor de bouwsector en ondersteunt lokale agrariërs door het uitgeven van agro-based CO2-certificaten. Het bedrijf zet zich in voor de ontwikkeling van producten die bijdragen aan een duurzame regio, terwijl het ook zorgt voor economische stabiliteit voor agrariërs die zich inzetten voor duurzame landbouw in de regio.

foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Vergelijkbare berichten