Gezinsverblijf-primeur voor Friesland in Drachten

De organisatie voor jeugdzorg Wolfert in Context, de enige aanbieder in Friesland die deze interventie aanbiedt, is gespecialiseerd in het hulp bieden aan kwetsbare gezinnen met complexe problematieken. De voormalige boerderij aan de Zuiderhogeweg te Drachten, vlak bij de rotonde naar de A7, werd voorheen gebruikt voor sociaal cultureel werk en verslavingszorg. Het pand is het afgelopen jaar flink onder handen genomen om het geschikt te maken voor intern verblijf van in eerste instantie vier gezinnen, en dat kan op den duur uitgebreid worden naar zo’n tien gezinnen.

Gezinsverblijf

Het unieke aan het concept Gezinsverblijf is dat gezinnen de hulpverlening bijna voltijds vanuit één plek met het hele gezin wordt ingezet. Deze zogenoemde interventie maakt onderdeel uit van een ambulant traject van de eigen organisatie of van andere zorgaanbieders die bij Wolfert in Context aankloppen voor ondersteuning. Gedurende ambulante gezinsbehandeling (in Jip-en-Janneketaal: de zorg vindt thuis plaats, daar waar de gezinnen de hulpvraag hebben en zorg nodig hebben) kan met het gezin of de verwijzer afgewogen worden of het nodig is om in het gezinsverblijf intensiever te werken aan gezinsdoelen, waardoor de opvoedsituatie van het gezin verbeterd wordt. Na het verblijf wordt de hulp thuis vervolgd, samen met team Verblijf en de ambulante hulpverlening, waarmee de ouders geholpen worden het geleerde in de praktijk te brengen. Door middel van tijdelijk verblijf (maximaal drie maanden) kan net dat zetje in de rug gegeven worden, zodat bijvoorbeeld uithuisplaatsing van kinderen kan worden voorkomen.  Verbouwen is een klus, maar ook opvoeden is soms ook een flink karwei. Daarom wordt de naam ’t Karwei behouden voor deze nieuwe activiteit van Wolfert in Context.

Vergelijkbare berichten