GOED opent financiële participatie voor Augustinusga-project

Coöperatie GOED heeft de financieringsstraat geopend voor het project in het Friese dorp Augustinusga. Op een agrarisch dak, beschikbaar gesteld aan GOED, worden op korte termijn 162 panelen geplaatst. De groene stroom die hiermee opgewekt wordt, gaat volledig naar Friese huishoudens in energiearmoede.

Coöperatie GOED zet zich in voor mensen en maatschappelijke organisaties in energiearmoede. Met zonprojecten door het hele land werkt de coöperatie aan een eerlijkere energietransitie. Dit project is na een GOED-dak in Hilaard het tweede Friese project voor de coöperatie. GOED-Initiatiefnemer Musetta Blaauw is blij met deze ontwikkeling: “Met dit project hopen wij ook in Friesland nog meer impact te maken om zo ook daarbij te kunnen dragen aan een eerlijke energietransitie.”

Eind 2022 heeft het bedrijf een nieuwe financieringsstraat opgezet voor de financiering van de projecten. In plaats van de rente te betalen aan de bank, doet de coöperatie dit liever aan de mensen die hun missie steunen. Vanaf €50,- kan iedereen meedoen. Hiervoor krijg je dan een GOED-participatie. Daarmee draag je bij aan dit GOEDe project én krijg je daar bovenop jaarlijks 4% rente.

Voor de verduurzaming van Augustinusga en omgeving werkt de organisatie samen met de lokale energiecoöperatie, Enerzy Kooperaasje de Harkema U.A.. De samenwerking is tot stand gekomen naar aanleiding van het SamenZONderAsbest project.

Voor het weggeven van de opbrengsten is coöperatie GOED de samenwerking met de Energiebank Friesland aangegaan. Blaauw vindt het belangrijk om hiervoor samen te werken met lokale partijen: “We werken aan goede samenwerkingen met lokale partijen, waaronder de Friese Energiebank, om ervoor te zorgen dat alle opbrengsten lokaal en maatschappelijk terechtkomen. Zij hebben de omgeving het beste in kaart en de juiste expertise om hierin ons in onze missie te ondersteunen.”

Voor dit project is het doel om 100% van de financiering op te halen met GOED-participaties. Wanneer er onvoldoende GOED-participaties worden uitgegeven, wordt het resterende bedrag voorgefinancierd van het Fries Energiefonds, de FSFE. Bij de projecten die opengesteld worden voor GOED-participaties is er altijd sprake van een sluitende businesscase en zijn alle ontwikkelrisico’s weggenomen. Desondanks is het van belang dat geïnteresseerden zich inlezen en geen geld investeren dat ze niet kunnen missen.

Vergelijkbare berichten