‘Groene’ energieoplossingen nog rendabeler dankzij Imtech Climate Protection Program

René van der Bruggen, CEO Imtech: ‘Verduurzaming staat bij onze klanten hoog op de agenda. Niet alleen vanwege eigen MVO-ambities, maar ook vanwege scherpe EU-regelgeving. Imtech helpt deze doelstellingen te behalen door mee te denken over slimme energieoplossingen die het milieu sparen en kosten terugdringen. Met de introductie van het Imtech Climate Protection Program zorgt Imtech er nu voor dat het investeren in ‘groene’ oplossingen nog rendabeler wordt.’

 

Imtech Climate Protection Program

Binnen het Imtech Climate Protection Program bundelt Imtech voor klanten gerealiseerde energiebesparingen en CO2-reductie, zet deze om in CO2-emissierechten en verhandelt ze vervolgens op de Europese markt. De opbrengsten uit de verkoop van de emissierechten worden elk jaar evenredig toegeschreven aan de deelnemers. Imtech levert op deze manier een financiële prikkel om te investeren in duurzame oplossingen zoals warmte-koudeopslag, thermische energie, opwekking van eigen energie uit biomassa en thermische energie.

 

PowerMatching City: slim energieverbruik dankzij ‘Smart Grid’

Een goed voorbeeld waarin duurzame Imtech-oplossingen samenkomen is PowerMatching City; een demonstratieproject van een toekomstige energie-infrastructuur in de gemeente Hoogkerk dat begin maart 2010 van start ging. Binnen het project wekken de huishoudens zelf hun energie op dankzij een warmtepomp-HR-combinatie of een micro-warmtekrachtkoppeling die in alle woningen zijn aangebracht. Om de opgewekte duurzame energie – die moeilijk is op te slaan – optimaal te gebruiken, wordt een smart grid ingezet. Smart grids zijn decentrale energienetwerken, die aan het energienet gekoppeld zijn, en die vraag en aanbod van de decentraal opgewekte duurzame energie optimaal afstemmen, zodat zo min mogelijk energie verloren gaat. Imtech is samenwerkingspartner in het project, dat een mooi voorbeeld is van duurzame gebiedsontwikkeling, waarin wijken en bedrijventerreinen zelfstandig in hun energiebehoefte voorzien.

 

ICARUS

Met het project ICARUS maakt Imtech ook de eigen medewerkers energiebewust. Binnen ICARUS wordt bij medewerkers thuis het energieverbruik gemeten en dankzij besparingstips omlaag gebracht. Imtech-breed nemen momenteel 200 medewerkers in Europa deel aan het project. Woningcorporaties en andere non-profitorganisaties hebben inmiddels belangstelling getoond voor een op ICARUS gebaseerd project. 

Delen via

Vergelijkbare berichten