Grote investeringsbereidheid toeristische sector

De Friese ondernemers uit de toeristische sector dienden voor ruim 3,3 miljoen euro aan aanvragen in. Gedeputeerde Jannewietske de Vries is blij met de belangstelling. “Het is goed voor Fryslân dat ondernemers zo actief zijn. Zij durven te investeren in economisch mindere tijden. Daar profiteert de hele provincie van. Helaas kunnen we niet iedereen bedienen”.

De subsidie komt uit de Stimuleringsregeling toerisme natuurlijk Fryslân (Stinaf). Er is dit jaar een bedrag van 1.034.900,- euro beschikbaar. Het SNN zal nu via loting subsidies toewijzen.

Delen via

Vergelijkbare berichten