Halbe Zijlstra opent Centre of Expertise Watertechnology in Leeuwarden

Bedrijven voeren dan samen met studenten, docenten en lectoren van de hogescholen, onderzoek uit in geavanceerde laboratoria en op diverse (demo)sites. Het resultaat hiervan is kennisvalorisatie; ontwikkelde technologische kennis wordt vertaald naar economische bedrijvigheid. Verder verbetert de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk doordat vraagstukken uit het werkveld integraal deel uitmaken van de opleidingsprogramma’s.

Naast het organiseren, faciliteren en stimuleren van toegepast onderzoek voor bedrijven, richt het CEW zich op de kwaliteit van het onderwijs in de sector. Het CEW zorgt ervoor dat Leeuwarden dé plek is waar je op alle niveaus kunt in-, door- en uitstromen in watertechnologische opleidingen. Het CEW is gebaseerd op de pijlers talent, faciliteiten, onderzoek en netwerk, brengt bestaande initiatieven samen en creëert mogelijkheden voor de gezamenlijke uitbouw van de watertechnologiesector op alle fronten. Het CEW heeft nu al een spilfunctie op de Water Campus in Leeuwarden. De eerste projecten zijn dit jaar van start gegaan.

De opening van het Centre of Expertise Watertechnology vindt plaats op het terrein tussen Hogescholen Van Hall Larenstein en NHL, Wetsus en Science Centre Johannes de Doper (Agora 4, Leeuwarden). Naast de openingshandeling, die verricht wordt door de staatssecretaris, komen de diverse invalshoeken van het CEW, zoals onderwijs, onderzoek, ondernemen en innovatie aan bod in korte lezingen van  deskundige sprekers. Verder bestaat het inhoudelijke programma uit showcases  op het gebied van de onderzoeksthema’s van het CEW: waterbesparing en -hergebruik; water en energie; nutriënten en landbouw; watersysteem; industriewater; sensortechnologie. Het programma begint om 12.00 uur met een lunch en wordt om 16.00 uur afgesloten met een feestelijke borrel. 

Achtergrondinformatie

NHL Hogeschool en Hogeschool van Hall Larenstein zijn naar aanleiding van het sectorinvesteringsplan van de commissie Boer (2009) gestart met het opzetten van een expertisecentrum in watertechnologie. Hierbij werd samenwerking gezocht met het Top Technologisch Instituut Wetsus als wetenschappelijk partner en met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd in het CEW door organisaties als Vitens, Waterlaboratorium Noord, Landustrie, Paques enerzijds en door tal van jonge, innovatieve MKB bedrijven vertegenwoordigd door Stichting Well (Water Energy en Life Sciences Leeuwarden) anderzijds. Daarnaast participeren verschillende MBO’s, de Gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân in het Centre. De ministeries van OCW en EL&I investeren in totaal 5 miljoen euro in het expertisecentrum. Deze investering wordt door de partners van het CEW aangevuld met ruim 5 miljoen euro.

Delen via

Vergelijkbare berichten