Hans Drijfhout nieuwe directeur instituut Techniek van NHL Hogeschool

Drijfhout kent een veelzijdige loopbaan. Zo begon hij als medewerker research & development bij een ontwikkellaboratorium, was hij hoofd industriële automatisering, manager sales support en werkte hij als manager bij Stork Installatietechniek.  

Een van de speerpunten waar Drijfhout zich als directeur van het instituut Techniek mee bezig gaat houden is het toekomstig tekort aan goed opgeleid technisch personeel. In zijn huidige functie speelde hij daar al op in door een aantal projecten te starten waarin de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven centraal staat, zoals Value the Valley. Ook is hij lid van de auditcommissie van het mbo-ambitieprogramma Techniek van het Platform Bèta Techniek.
 
“Drijfhout heeft een rijke, gedegen achtergrond in de wereld van techniek. Zijn kennis en ervaring kunnen we goed gebruiken voor het continueren van de groei van het aantal studenten, het binnenhalen van subsidieprojecten, het doorvoeren van onderwijsvernieuwingen en het intensiveren van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs,” aldus Willem Smink, voorzitter van het College van Bestuur van NHL Hogeschool.

Drijfhout volgt Jan Steenmeijer op die per 1 augustus aan de slag gaat als voorzitter van het College van Bestuur bij het Eemsdeltacollege, de fusieschool van Fivelcollege en Ommelander College.

Delen via

Vergelijkbare berichten