Harlingen Seaport participeert in Europees samenwerkingsverband tegen luchvervuiling

Harlingen Seaport gaat zich de komende jaren sterk maken voor verbetering van de luchtkwaliteit in de haven van Harlingen. Deelname aan het CNSS project en samenwerken met overheid en regionaal bedrijfsleven moeten hieraan bijdragen. De maritieme sector veroorzaakt 3% van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Door toename van internationale handel zal de maritieme sector verantwoordelijk zijn voor een verhoging van de uitstoot van gassen met een factor 2-3 in 2050.

Het is tijd voor actie.

Het CNSS project is een driejarig samenwerkingsverband tussen 18 partners in 6 landen dat overheden, havenbedrijven, transportbedrijven en scheepsbouwers bewust wil maken van de slechte luchtkwaliteit in havens en wil aanzetten tot veranderingen om havens schoner en duurzamer te maken. Iedere haven is verantwoordelijk voor het realiseren van verbeteringen die aan moeten sluiten bij nationale wetgeving en regionale doelstellingen.

De website is ontwikkeld voor met name havenautoriteiten en transportbedrijven. Meer informatie kan gevonden worden op de website www.cleantech.cnss.no. Voor algemene informatie over het project CNSS www.cnss.no.

Delen via

Vergelijkbare berichten