HDM Pipelines zorgt voor grip op leidingbeheer

‘Wij zijn een waardevolle partner voor uitdagingen in de ondergrond’

Het is drukker dan ooit in de grond, onder andere door de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur als gevolg van de energietransitie, waarbij kabels en leidingen naast de bestaande infrastructuur worden geplaatst. HDM Pipelines uit Heerenveen begeleidt leidingeigenaren in het beheer en onderhoud van hun netwerken. Henry van der Bij en Elles Postma, beide CEO, gaan dieper in op de uitdagingen in de grond en de meerwaarde daarin van HDM.

Of het nou gaat om afvalwater, drinkwatergas, stroom of datanetwerken: onze (onder)grond bevat waardevolle infrastructuur die van grote waarde is voor het dagelijks leven. Het is de kunst om dit netwerk in stand te houden en te verbeteren. HDM zorgt er met een datagestuurde aanpak voor dat leidingeigenaren hun leidingsysteem optimaal kunnen laten presteren en renderen. Henry van der Bij en Elles Postma sturen in hun functie van Chief Executive Officer (CEO) – en elk met hun eigen scope – een team van zeventien personen aan. “Voordat ik in 2016 bij HDM startte, deed ik veel ervaring op in het assetmanagement in de olie- en gasindustrie. Bij HDM begon ik als consultant. Erna was ik bijna twee jaar chief technology officer en sinds begin 2023 trek ik samen met Elles de kar als CEO”, begint Henry. Elles begint in 2017 in een gecombineerde rol van officemanager en finance & control manager bij HDM. Na vier jaar maakt ze een mooie stap. Elles: “In 2021 werd ik chief financial officer, totdat ik vorig jaar tegelijk met Henry doorgroeide naar de functie van CEO. Ik leg hierin de focus meer op marketing, HRM en finance. Henry is de kartrekker op commercieel en technisch gebied, waaronder in netexpertise en leidingbeheer.”

Totaaloverzicht leidingsysteem

Het team van HDM bestaat uit projectleiders, projectmedewerkers en een groep dataspecialisten en programmeurs die aan slimme tools werken waar leidingeigenaren profijt van hebben. Eén van die tools is i2Pipe®. Dit is een digitaal leidingbeheersysteem voor risico-inventarisaties, restlevensduurbepalingen, waardebepalingen, tracébepalingen en knelpuntenanalyses. Henry: “Data en praktijk komen hierin samen. Klanten hebben hun informatie over leidingen wel eens afzonderlijk op een usb staan, in de cloud, in oude mappen en in het hoofd van werknemers. Met i2Pipe® krijg je als leidingeigenaar in een oogopslag een totaaloverzicht van alle leidingen, inclusief storingshistorie en assetmanagement.” Daarmee staat HDM dicht bij de klant, wat een grote kracht van het bedrijf is. “Knelpunten worden blootgelegd. We bieden leidingeigenaren structuur en zorgen voor zowel databeheer als kennisborging”, zegt Elles.

Calamiteiten

Veel waterschappen en waterbedrijven staan voor de uitdaging om hun verouderde leidingsystemen areaal aan te pakken of te onderhouden. HDM opereert ook hierin het liefst zij aan zij met klanten, bijvoorbeeld om calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen. Henry: “Al houd je dat niet tegen”, gaat Henry verder, “zo kwam in gemeente Venlo een auto in een sinkhole terecht, nadat rioolbuizen waren verschoven en zand was weggespoeld. In dat gebied waren wij actief met assetmanagement. We zitten met collega’s in een groeps-app. Als zo’n bericht ons bereikt, komen we meteen in actie. Het zegt iets over de betrokkenheid binnen HDM. Een ander voorbeeld is een breuk in een rioolpersleiding in een oever van de Geleenbeek, nabij Schinnen. Afvalwater stroomde het omliggende gebied in. Het gebeurde in de avond, maar een dag later werden we al gebeld door een projectleider. Door ons beheerssysteem i2Pipe® hebben we de oorzaken en risico’s in kaart gebracht. In dit geval was de beek breder uitgestroomd, waardoor de leiding uit kon schuiven en lek raakte. Samen met de leidingeigenaar kijken we vervolgens naar het nu én de toekomst. We denken in het belang van de klant, die vaak op ons leunt.” Klimaatverandering gaat steeds meer een rol spelen, met name in het zuiden van Nederland waar langdurige warmte in combinatie met hevige regenval voor problemen kan zorgen. “Dit heeft gevolgen op de leiding door wisselende grondspanning”, gaat Elles verder, “wat met grote wisselingen in droogte en natheid te maken kan hebben. Veel leidingen lijden daaronder. Onze i2Pipe®-tool kan hier echter op inspelen door op een voorspellende, toekomstgerichte manier naar de risico’s van het veranderende klimaat op leidingsystemen te kijken. Die inzichten helpen leidingeigenaren om goede keuzes te maken.”

Piek in investeringen afvlakken

Wie aan verouderde leidingen denkt, denkt vaak aan het vervangen ervan en de bijkomende – soms torenhoge – kosten. Geld en middelen vormen daarin een bottleneck, zien Elles en Henry. Elles: “Die piek in investeringen willen we zoveel mogelijk afvlakken. Met sterkteberekeningen en restlevensduurbepalingen maken we geregeld inzichtelijk dat leidingen nog wel tien jaar meekunnen. Verder adviseren we de klant om niet zomaar te vervangen, ook vanwege het verstoren van het milieu en het maken van onnodige kosten, maar om een juiste analyse te doen van de resterende levensduur. Een veilige leefomgeving en goede welvaart is hierin evenzo belangrijk.” Henry knikt: “Maar ook bij nieuwe initiatieven zoals biosgasleidingen en aanleg van extra kabels vanwege netcongestie en de energietransitie zijn wij in staat om onze klanten bij te staan. Wat zijn de kosten? Wat komt er zoal bij kijken? We kunnen een onderbouwd ontwerp neerleggen, wat bijvoorbeeld vereist is voor budgetbepalingen of financieringen. Maar of het nou om een nieuw project of de vervanging van gedateerde leidingen gaat, we denken altijd in het belang van de klant. Met het waarborgen van de kwaliteit, veiligheid en integriteit van leidingsystemen voorop.”

KLIC-meldingen

Gedragen door eerdergenoemde ontwikkelingen en de toename van ondergrondse kabels en leidingen wordt onze grond steeds voller. Dit betekent dat er meer gegraven wordt, wat risico’s met zich meebrengt. “Iedereen die in de grond werkt, is wettelijk verplicht om van tevoren een graafmelding, ook wel KLIC-melding, te doen. Dagelijks worden er gemiddeld 128 schades veroorzaakt door graafmeldingen. Wij hebben vanuit onze i2Pipe®-tool een KLIC-module ontworpen, welke op een risicogestuurde manier de klic-meldingen bij de beheerder binnen laat komen. Indien nodig kunnen wij vanuit HDM direct, uit naam van onze klant, contact opnemen met de melder om afspraken te maken over de verdere werkzaamheden. Ons doel is om een veilige werkomgeving te garanderen en graafschades te voorkomen”, aldus Henry. Al met al haal je met HDM een flexibele kennis- en adviespartner in huis. “Wij nemen zorgen weg door met een gestructureerde aanpak met datagestuurde oplossingen te komen. Met HDM krijg je grip op je leidingbeheer. En als je grip hebt, dan ben je in control”, aldus Elles afrondend.

https://www.hdm-pipelines.com/

Vergelijkbare berichten