Heijmans start proef met agrariër rond vezelhennep

Heijmans start in 2024 een proef in Friesland met het telen en toepassen van biobased bouwmaterialen van vezelhennep. Op deze manier wil het bouwbedrijf niet alleen zijn woningconcepten verduurzamen, maar ook bekijken of de teelt van deze grondstoffen als bedrijfsmodel kan dienen in de agrarische sector.

Heijmans start voor deze proef een samenwerking met een agrariër uit de gemeente De Fryske Marren en het bedrijf GreenInclusive. De teelt vindt plaats op ruim 6,5 hectare landbouwgrond dat in eigendom is van Heijmans. Samen met GreenInclusive en de pachtende agrariër is gekeken of de teelt van natuurlijke grondstoffen binnen zijn bedrijf mogelijk is. De agrariër zelf is nieuwsgierig naar het duurzame gewas en wil de teelt komend jaar in zijn bedrijf integreren. Belangrijk aspect was de garantie op afname van de 6,5 hectare aan grondstoffen. Door de samenwerking tussen Heijmans en GreenInclusive kan dat gerealiseerd worden.

GreenInclusive zorgt voor de teeltbegeleiding en de verwerking van de grondstoffen tot biobased bouwmaterialen, zoals isolatie of plaatmateriaal. Heijmans gaat de eindproducten afnemen voor het eigen Horizon woningconcept. Die woningen worden gebouwd in het nabijgelegen Heerenveen in de houtskeletbouwfabriek van Heijmans.

Duurzamer voortzetten

Deze proef is voor Heijmans onderdeel van het duurzaamheidsbeleid, dat minder CO2-uitstoot moet geven bij de productie van de grondstof voor isolatie- of plaatmateriaal. Vezelhennep is een grondstof voor biobased bouwmateriaal. Het gewas groeit snel, is goed voor de bodem, heeft een hoge opbrengst per hectare, tegen een relatief lage input aan water, voeding en arbeid. Daarnaast zijn bestrijdingsmiddelen en kunstmest niet nodig. Kortom, ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, gebruikt en hergebruikt.

“Ons doel is om in 2030 met al ons werk een positieve impact te maken voor de aarde. Daarbij zetten we tegen die tijd uitsluitend duurzame oplossingen en werkmethoden in om actief bij te dragen aan een beter klimaat. Dat doen we met de gehele keten waarin wij werken. Heijmans helpt pachtende agrariërs daarbij om het bedrijf te verduurzamen. Zo ondersteunen we toekomstbestendige landbouw, het herstel van de natuur en dragen we bij aan een leefbare toekomst voor iedereen, mens en dier”, vertelt Harwil de Jonge, specialist natuurinclusief bouwen bij Heijmans.

CO2

De meest gangbare bouwmaterialen zoals staal en beton hebben nu nog een grote CO2-uitstoot. Planten en bomen nemen tijdens het groeiproces juist CO2 op en houden dit vast in het bouwmateriaal. De boer zelf leert niet alleen wat de teelt van biobased materiaal voor hem betekent, maar wordt zowel voor de afzet van de grondstof als voor de CO2-reductie betaald door GreenInclusive. Naar verwachting start het zaaien in maart/april en vindt de oogst eind augustus 2024 plaats. Een plant vezelhennep groeit tot 2,5 centimeter per dag tot drie meter hoog.

‘Eigen land naar eigen pand’

Biobased bouwmateriaal van vezelhennep is niet nieuw. Het experimenteren door vrijwel alle stappen in de keten in eigendom te hebben, de zogenoemde ‘van eigen land naar eigen pand-aanpak’, komt niet veel voor. Dit is een bredere aanpak dan simpelweg elders de grondstoffen inkopen. De vestigingsplaats van de Heijmans fabriek is bepalend geweest voor de keuze om te telen in de buurt. Zo vermindert Heijmans de benodigde vervoersbewegingen van het bouwmateriaal.

Vergelijkbare berichten