Heijmans Woningbouw Noord, gevestigd in Drachten: bouwen aan een gezonde leefomgeving

“Een kwalitatief goed huis bouwen kan elk gerenommeerd bouwbedrijf”, zegt Wim Oudendorp, directeur Heijmans Woningbouw Noord, gevestigd in Drachten. “Als bouwbedrijf moet je je onderscheiden. Wie Heijmans kiest, kiest voor het bouwen van een gezonde en prettige leef- en werkomgeving. Die plek waar jij als mens centraal staat en waar je je thuis kunt voelen. Natuurlijk ook met aandacht voor volgende generaties. Duurzaam bouwen aan een gezonde leefomgeving.  Over hoe wij die missie vormgeven, willen we graag vertellen.”

Heijmans kent drie pijlers: vastgoedontwikkeling, nieuwbouw en renovatie. “Met elk van deze activiteiten ligt onze focus op de eindgebruiker”, zegt Martin Brouwer, commercieel bedrijfsleider. “Bij nieuwbouw wil je van een huis een thuis maken. Dat vraagt om oprechte interesse en een goed luisterend oor.”

“Bij renovatieprojecten is het juist van belang dat thuisgevoel niet te verstoren”, zo gaat de directeur verder. “Met ons concept B’woond slaan wij een brug tussen advies en uitvoering. Daarbij staat mensgericht en praktisch renoveren centraal. Onze woonconsulenten begeleiden tijdens het gehele project de bewoners, zodat alles vloeiend verloopt. Ook in dit proces geldt: wees oprecht geïnteresseerd in de ander. Die ander weet het beste wat jij kunt doen om de overlast te minimaliseren. Heeft iemand nachtdienst, bijvoorbeeld, dan houden we daar rekening mee. Die klantgerichte insteek is ook aanwezig bij onze vaklieden tijdens de bouw- en renovatiewerkzaamheden. Met die aandacht schep je tevredenheid. Als de werkzaamheden gedaan zijn, horen we vaak iets als: ‘Nu al klaar, jammer, het was wel gezellig’.

“Waar en met wie je ook werkt, heb altijd oog voor de ander. Zoek altijd de samenwerking. Alleen dan kun je je werk goed en naar ieders tevredenheid afronden”, concludeert Martin.

Huizen bouwen en biodiversiteit creëren

Onderzoek laat zien dat natuur een positieve invloed heeft op mensen. “Zorg daarom voor een stabiel evenwicht tussen bebouwing en natuur”, zegt Oudendorp. “Daarmee zorg je voor een gezonde leefomgeving. Wij noemen dat natuurinclusief bouwen. Dat is iets anders dan hier bouwen en ergens anders, ter compensatie, bomen aanplanten. Nee, wij brengen de natuur naar de mensen. Het gevolg is dat je al thuiskomt op het moment dat je je woonwijk inrijdt.”

“Wij hebben – en dat is vrij uniek in de bouwwereld – ecologen in dienst die bij elk bouwproject actief en adviserend betrokken zijn. Ze bepalen mede het beeld van het eindproduct en adviseren over de processen voor de bouwwerkzaamheden. Ook tijdens de bouw wordt de natuur zoveel mogelijk gespaard met hergebruik van het groen en het verplaatsen van de fauna.

“Met groenstroken, parken, tuinen en waterpartijen, met wilde bloemen, vogelkasten en bijenhotels ontstaat er een ecosysteem binnen onze bouwprojecten met grote biodiversiteit. We zorgen voor snelle waterafvoer voor de hoosbuien en waterreservoirs voor de drogere periodes. We creëren een buitenomging waarmee we het binnenklimaat van een huis verbeteren en energie besparen. Wist je dat 4 bomen, op de juiste wijze voor een gebouw geplaatst, dezelfde warmtelast kunnen compenseren als 50 airco’s?”

Slimmer, duurzamer en CO2-neutraal bouwen

Wim Oudendorp vervolgt: “Met circulaire bouwkennis en industrialisatie toegepast in de bouwwereld zet je grote stappen. Noem het ‘verslimmen’ en ‘verduurzamen’ van het gehele bouwtraject. De nieuwe energie neutrale fabriek van Heijmans Industriële Woningbouw in Heerenveen is hier een mooi voorbeeld van. Door met modulaire houtskeletbouw en biobased materialen prefab woningen te maken, kunnen we met behulp van industrialisatie efficiënt voldoen aan de grote vraag naar nieuwbouwwoningen. Dit zonder aan variatie en uitstraling van onze woningen in te boeten. Met deze fabriek, waarin we gebruik maken van biobased bouwmateriaal, komt onze ambitie van CO2– neutraal produceren snel dichterbij.”

“Het mooie is”, zegt Martin, “dat we enerzijds de slagkracht en know how hebben van het grote bouwbedrijf Heijmans en tegelijkertijd als regiovestiging de vrijheid hebben onze eigen koers te varen met korte en heldere lijnen naar onze partners en opdrachtgevers. Intern doen we het ook op die wijze. We hebben oog voor elkaar en helpen elkaar. Het huidige en toekomstige personeel kan bij Heijmans rekenen op een gezonde leef- en werkomgeving.”

Vergelijkbare berichten