Het Nieuwe Noorden ontwikkelt unieke leergang

Landelijk is dit de eerste leergang op het gebied van Business Storytelling die volledig online is te volgen. Dus, geen reistijd, geen reiskosten, maar samen met collega’s en gelijkgestemden aan de slag met een online community als basis. Voor de leergang wordt bovendien gebruik gemaakt van verschillende online tools, Skype, webinars en social media. In de online community kunnen de cursisten steeds actuele informatie vinden, maar ook samen opdrachten maken en van gedachten wisselen. Uiteraard wordt ook in de leergang zelf gebruik gemaakt van verhalen. Gebleken is namelijk dat ons brein een voorkeur heeft voor verhalen. Karin Hornstra: “We hebben een verhaal nodig om abstract jargon, opsommingen en cijfers te kunnen interpreteren. Wetenschappelijk onderzoek wijst keer op keer uit dat het brein houdt van de structuur van een verhaal en alert reageert op een verhalend middel.”

Het samenwerkingsverband Het Nieuwe Noorden is een initiatief van de ZZP-ers Karin Hornstra en Annemieke Mintjes. Vaste thema’s die door Het Nieuwe Noorden worden ingezet zijn online leren en organiseren, social media en storytelling. Bedrijven kunnen een beroep op hen doen voor bijvoorbeeld een inspirerende bijeenkomst over het gebruik van social media of storytelling, maar ook voor visie-bijeenkomsten, voor advies en planvorming en voor ondersteuning bij de implementatie van plannen en ideeën. Naast de eigen leergang Business Storytelling maakt Het Nieuwe Noorden ook leergangen op maat. Voor meer informatie: www.hetnieuwenoorden.nl

*Vier van de belangrijkste wereldwijde opleidingstrends (gehoord op de ASTD conferentie in Denver http://www.astdconference.org/ice12/public/enter.aspx ) zijn:


  • Gebruik maken van de kennis en kunde op het gebied van breinleren.
  • De inzet van leeronderdelen die door studenten in hun eigen tempo en naar eigen keuze gevolgd kunnen worden.
  • Informeel leren houdt in: een manier van leren die spontaan plaatsvindt met veel interactie tussen studenten, en met gebruik van communities, social media en online tools.
  • Een juiste mix van leermogelijkheden passend bij de doelgroep, met de doelstelling van de cursisten voor ogen.
Delen via

Vergelijkbare berichten