Holland Casino Jaarverslag 2023: Durven inzetten op morgen

Holland Casino heeft 2023 afgesloten met een omzet van € 817,7 miljoen, een stijging van € 63,9 miljoen ten opzichte van 2022 (€ 753,8 miljoen). Het resultaat na vennootschapsbelasting steeg naar € 23,6 miljoen in 2023 (€ 17,0 miljoen in 2022). Het aantal bezoeken kwam uit op 5,1 miljoen tegen 4,1 miljoen een jaar eerder. Maar de sterk gestegen kosten drukken het resultaat, blijkt uit het Jaarverslag 2023. De komende jaren nog meer. CFO Ruud Bergervoet: “We zijn blij met het robuuste resultaat. Tegelijk staat de winstmarge naar de toekomst stevig onder druk. Vooruitkijkend hebben we te maken met effecten van twee jaar hoge inflatie, hogere kosten om te kunnen blijven voldoen aan aangescherpte wet- en regelgeving, stijgende personeelskosten en verhoogde kansspelbelasting, waardoor we echt een strakke koers moeten varen.“ 

CEO Petra de Ruiter: “De resultaten van Holland Casino laten zien dat de organisatie stabiel is, maar de uitdagingen groot zijn. Daarom is dit jaar veel aandacht besteed aan het maken van toekomstplannen. Dat heeft geleid tot een herijkte strategie: Durven inzetten op morgen. Het toekomstbestendig houden van Holland Casino is voor een groot deel afhankelijk van het slagen van de strategie en effectieve kostenbeheersing. Als we de komende jaren een gezond resultaat willen realiseren en tegelijkertijd op een gezond niveau willen blijven investeren in onze maatschappelijke voorbeeldrol, kunnen we ons niet veel meer permitteren en kunnen we niet keer op keer verrast worden met aanvullende kostenstijgingen als gevolg van extra regelgeving, of bijvoorbeeld hogere kansspelbelasting. De rek is er uit.” 

CFO Ruud Bergervoet: “In 2023 blijft er onder de streep in 2023 nog in absolute zin een goed resultaat over. Echter, inflatie is in ons type bedrijf niet een-op-een op te vangen met prijsverhogingen. En ook de afgesproken cao-verhoging in combinatie met het noodzakelijk aannemen van nieuwe medewerkers en de laatste verhoging van de kansspelbelasting maakt dat het resultaat met zekerheid nog verder onder druk komt te staan.”

Veilig en verantwoord 

In 2023 zijn flinke stappen gezet in het verder professionaliseren en verbeteren van preventie en witwasbestrijding. Zo is het preventiebeleid kansspelen (PBK) geëvalueerd en aangescherpt, zijn er aanscherpingen in het jongvolwassenenbeleid en het alcoholbeleid geweest en zijn er diverse samenwerkingen gestart. Onder meer een pilot met Pas Op Gamen en Gokken om het bewustzijn onder gasten over de risico’s van kansspelen te bevorderen en een wetenschappelijke samenwerking met Erasmus Universiteit die effectieve en bewezen interventies voor onze online propositie onderzoekt (project Safe Bet).  

CCO Malinda Miener: “Holland Casino wil toonaangevend zijn op het gebied van preventiebeleid. Dan moet je daarin ook continu blijven investeren. Dat hebben we in 2023 gedaan. We hebben ons preventiebeleid vernieuwd en aangescherpt met onder meer een zogeheten no-promo maatregel (geen deelname aan promoties en acties) voor kwetsbare groepen als jongvolwassenen. Ook zijn extra kyc-analisten aangenomen om fraude en witwassen tegen te gaan. Daarnaast hebben we voor het online aanbod belangrijke stappen gezet om spelers beter te beschermen. Het is op momenten uiterst uitdagend geweest om direct en tijdig te kunnen voldoen aan de snel wijzigende wet- en regelgeving. We hebben daarin vaker dan ons lief is, reactief orde op zaken moeten stellen in plaats van de door ons gewenste koplopersrol te pakken. In de toekomst willen we steeds vaker in staat zijn deze rol te kunnen vervullen.“  

Vergelijkbare berichten