Horeca blijft melkkoe voor gemeentekas

Stijging leges met 6,3%

In vergelijking met 2010 is het gemiddelde tarief voor het totale vergunningenpakket gestegen met 6.3% naar gemiddeld €423,-. Dit overtreft ruim de gemiddelde inflatie in Nederland (augustus 2011: 2,6%). Slechts 7% van de  gemeenten heeft de leges verlaagd, 14% blijft gelijk en 79% heeft een stijging doorgevoerd. Bijvoorbeeld: de kosten voor een terrasvergunning zijn dit jaar gemiddeld 5.3% hoger dan in 2010, wat neer komt op gemiddeld €1672,-. De leges die moeten worden betaald wanneer een bedrijf een nieuwe leidinggevende krijgt (nieuwe Drank- en Horecawetvergunning!) stijgen met 3,4% t.o.v. 2010 en bedragen gemiddeld €121,-. Lodewijk van der Grinten, directeur KHN: "In deze economisch zware tijden wordt horecaondernemers  het vuur alleen maar heter aan de schenen gelegd. Bovendien groeit de ongelijkheid.  Gemeenten vragen voor dezelfde dienst verschillende vergunningen en berekenen  daarvoor verschillende kosten. Die prijsverschillen zijn onverklaarbaar ".

Hoe groter de gemeente hoe duurder

Het bedrijfschap Horeca en Catering onderzocht op verzoek van KHN bij 418 gemeenten de leges voor horecagerelateerde vergunningen voor een café met een vloeroppervlakte van 150m2, gesitueerd op de beste locatie van de gemeente, inclusief een terras van 50m2. De uitkomst is een groot verschil in de legeskosten per gemeente. Zo kost een identiek vergunningenpakket*** in de gemeente Rijnwoude €3.039,- en in Het Bildt €28,-. In grote gemeenten zijn de kosten voor de Drank- en Horecawetvergunning bijna 2 keer zo hoog als in kleine gemeenten. Voor een exploitatievergunning moet in sommige gevallen zelfs 3 keer zoveel worden betaald.

Tarieven bouwvergunningen

Een bouwvergunning was tot 1 oktober 2010 geregeld in de Woningwet en na die datum geïntegreerd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een samenvoeging van 25 vergunningstelsels. Die integratie zou moeten leiden tot een efficiënter werken door gemeenten.

Het onderzoek heeft ook gekeken naar de kosten van bouwvergunningen bij bouwsommen van €100.000,- en €500.000,-. Ook hier zijn grote verschillen per gemeente geconstateerd. Bij een bouwsom van €100.000,- kost een vergunning gemiddeld €2.384,-, 3,9% meer dan 2010. Is de bouwsom €500.000,- dan moet gemiddeld €10.992,- worden afgerekend, 4% meer dan in 2010. Bij een bouwsom van €100.000,- moet overigens in kleine gemeenten gemiddeld het hoogste tarief worden betaald. Zulks in tegenstelling tot de overige vergunningen in het onderzoek.

In ongeveer een kwart van de gemeenten zijn er stijgingen tot 5%, stijgingen met meer dan 5% komen eveneens in bijna een kwart van de gemeenten voor! 

Tarieven bouwvergunningen

Een bouwvergunning was tot 1 oktober 2010 geregeld in de Woningwet en na die datum geïntegreerd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een samenvoeging van 25 vergunningstelsels. Die integratie zou moeten leiden tot een efficiënter werken door gemeenten.

Het onderzoek heeft ook gekeken naar de kosten van bouwvergunningen bij bouwsommen van €100.000,- en €500.000,-. Ook hier zijn grote verschillen per gemeente geconstateerd. Bij een bouwsom van €100.000,- kost een vergunning gemiddeld €2.384,-, 3,9% meer dan 2010. Is de bouwsom €500.000,- dan moet gemiddeld €10.992,- worden afgerekend, 4% meer dan in 2010. Bij een bouwsom van €100.000,- moet overigens in kleine gemeenten gemiddeld het hoogste tarief worden betaald. Zulks in tegenstelling tot de overige vergunningen in het onderzoek.

 

In ongeveer een kwart van de gemeenten zijn er stijgingen tot 5%, stijgingen met meer dan 5% komen eveneens in bijna een kwart van de gemeenten voor!

Delen via

Vergelijkbare berichten