ID-kaart verloopt, maar geld voor een nieuwe is er niet. Súdwest-Fryslân helpt

Maar liefst 95% van de inwoners in Súdwest-Fryslân, die ervoor in aanmerking kwam, heeft vorig jaar de energietoeslag ontvangen. Dit gaat om 5.138 huishoudens. Naast de energietoeslag zijn er meer mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen, zoals de minimaregeling en het kindpakket. Hier maken veel minder mensen gebruik van, terwijl ze er wel recht op hebben. Om ervoor te zorgen dat dit geld bij de juiste mensen terecht komt, neemt de gemeente contact op met inwoners die eerder de energietoeslag kregen.

Marianne Poelman: “Bijna alle mensen die ervoor in aanmerking kwamen, hebben de energietoeslag ontvangen. Landelijk was er veel aandacht voor de regeling. Ook met onze eigen campagne SWF Tichtby
bereikten wij in onze gemeente de doelgroep goed. We wachten niet tot mensen zich bij ons melden
maar gaan naar hen toe in hun wijk of dorp. Bovendien kan er direct geholpen worden bij het invullen
van de formulieren. Deze aanpak werkt!”

Financiële vergoeding voor laptop, sportlessen, zwemlessen of ID-kaart

De gemeente heeft meer tegemoetkomingen voor inwoners met een laag inkomen. Hiervan ligt het
percentage van inwoners dat er aanspraak op maakt een stuk lager, ongeveer 40% van de mensen die er
recht op hebben. “Juist de meest kwetsbare groep in onze gemeente, kan dit geld goed gebruiken. Denk
bijvoorbeeld aan een financiële vergoeding voor een laptop voor je kind, sportlessen, zwemlessen of de
kosten van een identiteitskaart. Het geld is al gereserveerd. Het is zonde dat mensen het niet aanvragen,
en hierdoor inkomsten missen.”, aldus de wethouder.

Actieve benadering van inwoners

Het komende half jaar neemt de gemeente contact op met mensen die eerder de energietoeslag
ontvingen. Deze gegevens zijn bij de gemeente bekend. Het gaat hier om mensen die maximaal 120% van het minimum inkomen verdienen. Inwoners worden gewezen op de mogelijkheden en kunnen hulp krijgen tijdens de inloopmomenten van SWF Tichtby, de campagne die de gemeente voorlopig blijft inzetten. “Met deze aanpak willen we dat meer mensen die er recht op hebben ook gebruik maken van de financiële ondersteuning die er is”, zegt Marianne Poelman.

Vergelijkbare berichten