In drie dagen bijgepraat over wereldmacht Azië

Academic director Prof. dr. Rien Segers van de WTC Business Academy is verantwoordelijk voor de Executive Course De snelle opkomst van Azië. Gevaar of uitdaging voor uw organisatie vanuit het Wilde Oosten? Hij geeft aan dat de cursus van belang is voor beleidsmakers bij lokale, regionale en landelijke overheden en voor het internationale bedrijfsleven.

 

Segers: ‘‘In deze drie dagen willen we de deelnemers uit bestuur en bedrijfsleven een fundamenteel inzicht bieden in de nieuwe wereldorde, die door Azië geleid zal worden. We bieden een overzicht van de ontwikkelingen in de toonaangevende Aziatische landen, hun geschiedenis, hun actuele politiek-economische strategieën en de daarmee verbonden gevaren en mogelijkheden. We hebben het daarbij niet alleen over theorie. We helpen de deelnemers graag nadenken over wat de Aziatisering van de wereld voor hun organisatie betekent.’’

 

De nadruk zal komen te liggen op de politiek-economische tendensen in vier leidende landen in Azië: China, India, Japan en Zuid-Korea. De ontwikkelingen van zowel de regeringen als de bedrijven in deze landen wijzen maar op één ding, aldus Segers. ‘‘Ze zijn er geheel op gericht de mondiale invloed van Aziatische bedrijven zo snel en zo sterk mogelijk te vergroten.’’

 

In de Executive Courses van de WTC Business Academy gaat het niet alleen om kennisoverdracht. Segers: Het karakter van de Executive Course wordt sterk bepaald door interactie. Er wordt niet ‘van bovenaf’ gedoceerd, maar het is de bedoeling de deelnemers zelf te laten ontdekken. Segers: ‘‘Op deze wijze ontstaat een dialoog, die tot een boeiende en interessante vorm van interactie leidt over een onderwerp dat voor elke organisatie uiterst relevant is.’’

De Executive Course wordt gehouden op 4, 5 en 6 februari 2013. Meer informatie is te vinden op www.wtcbusinessacademy.com.

 

De WTC Business Academy verzorgt meerdaagse Executive Courses en eendaagse trainingen voor internationaal opererende bedrijven en organisaties. Vorig najaar werd een succesvolle Executive Course gehouden over het thema ‘International Sales’. De deelnemers aan de Course waren na afloop lovend over de diepgang en de praktische toepassing van de cursusinhoud.

 

Delen via

Vergelijkbare berichten