In gesprek over een klimaatbestendig Fryslân

Klimaatbestendig Fryslân 2050

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen aan een visie op het waterbeheer van de toekomst, een gezonde bodem en de inrichting van onze provincie. Hierin komen de belangrijkste uitgangspunten voor de inrichting van een klimaatbestendig Fryslân in 2050. Tijdens de gesprekken halen we op welke mogelijkheden inwoners, ondernemers en organisaties voor de toekomst zien. Zij kennen de gebieden goed en weten als geen ander wat er leeft en speelt.

Oplossingen voor de toekomst

Tijdens de avonden gaan we in gesprek over wat de deelnemers nu al merken van de klimaatverandering in hun regio. Maar ook over welke oplossingen zij zien voor de toekomst. In kleinere groepen schetsen we wat mogelijke oplossingen betekenen voor wonen, landbouw, natuur en recreatie. De uitkomsten van de gesprekken nemen we mee in de visie op water- en bodembeheer die de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân samen ontwikkelen

Data en locaties

Ter voorbereiding op de gebiedsgesprekken organiseren we op donderdagavond 22 september om 20.00 uur het webinar ‘Klimaatverandering: Wat merken we er van in Fryslân’. Het webinar geeft een algemene inleiding van wat de gevolgen en uitdagingen zijn van klimaatverandering voor onze provincie.

De gebiedsgesprekken zijn op:

  • Dinsdagavond 27 september                    Noordelijke Friese Wouden, Surhuisterveen
  • Donderdagavond 29 september              Kleischil, Holwerd
  • Woensdagavond 5 oktober                       Greidhoeke, Winsum
  • Donderdagavond 6 oktober                      Veengebied, Akkrum
  • Maandagavond 10 oktober                       Veengebied en Gaasterland, Woudsend
  • Donderdagavond 13 oktober                   Zandgebied, Donkerbroek

 

De avonden starten om 19.30 uur en duren tot 22.00 uur. Wie aan wil schuiven bij één van de gesprekken, kan zich opgeven via het aanmeldformulier op www.fryslan.frl/fryslan-klimaatbestendig. Hier staat ook de link naar het online webinar op 22 september.

Vergelijkbare berichten