Informatieavond coalitieakkoord en toekomstvisie gemeente Kollumerland c.a.

De formateur nodigt mensen uit de dorpen, het onderwijs, de sport, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven uit om op  dinsdag 6 april om half acht ’s avonds naar het gemeentehuis te komen. Hij zal de aanwezigen informeren over de stand van zaken en er zal ruimte zijn voor inbreng uit de zaal. 

Delen via

Vergelijkbare berichten