Initiatief voor duurzame bedrijfsvoering

Strukton Rail, Grontmij, Oranjewoud en Movares hebben duurzaamheid hoog in het vaandel. Op alle fronten zetten zij zich in om de CO2-emissie te verminderen. Daarnaast willen zij ook andere bedrijven stimuleren tot een (meer) duurzame bedrijfsvoering. Want duurzaam werken betekent ook samenwerken met zo duurzaam mogelijk werkende leveranciers. Het initiatief wordt ondersteund door de Provincie Utrecht. Daarnaast denkt het Wereld Natuur Fonds als geïnteresseerde partij actief mee.

 

Sectorbreed platform
Het initiatief bouwt sectorbreed aan een platform van partijen die hun leveranciers actief ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij zoveel mogelijk milieuverantwoord gehandeld wordt en innovatieve methoden worden ontwikkeld om de milieubelasting van het werk te verminderen. Hierbij hoort ook het duurzaam inkopen van producten en diensten ten behoeve van de eigen bedrijfsprocessen, net als het aantoonbaar voldoen aan de eisen die opdrachtgevers stellen. Door het invullen van de Duurzaamheidscan, een interactieve vragenlijst, krijgen leveranciers een helder beeld van hoe relatief duurzaam hun bedrijf is en welke mogelijkheden er zijn om ‘duurzaamheid’ naar een hoger niveau te brengen. Daarnaast kunnen zij met een eenvoudig hulpmiddel, de Carbon Manager, hun CO2-emissies berekenen en een beeld krijgen van reductiemogelijkheden.

 

CO2-prestatieladder
Partijen die willen inkopen bij duurzame leveranciers kunnen op www.duurzameleverancier.nl snel zien wie dat zijn. In de spoorsector is de site van belang voor bedrijven die bezig zijn met het verwerven van niveau 5 op de CO2-prestatieladder van ProRail.

 

Voordelen van ‘De Duurzame Leverancier’:

·       Stimuleert en faciliteert een duurzame bedrijfsvoering (duurzaam personeelsbeleid, duurzame innovaties, strategie en visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid in de inkoop, maar ook in de verkoop).·       Levert een database met de score van bedrijven op het aspect duurzaamheid (en hoe ze het doen t.o.v. anderen in een benchmark).·       Levert een duurzame bedrijfsvoeringscan (d.m.v. vragenlijsten en het uploaden van documenten in het kader van de bewijslast, w.o. ook ISO14001, ISO9001, etc.).·       Levert een database met CO2-footprints van bedrijven.·       Levert een CO2-footprint tool volgens GHG-protocol.·       Richt zich op alle leveranciers, van transporteurs, verhuizers, facilitaire diensten, koffieleveranciers tot post- en telecom, energieleveranciers, etc. (dus niet de bedrijven vallen onder de CO2-prestatieladder).·       Biedt een platform voor bedrijven om zich duurzaam te profileren. ·       Heeft zich georganiseerd in klankbordgroepen en houdt workshops t.b.v. het faciliteren van duurzame bedrijfsvoering.

Delen via

Vergelijkbare berichten