Innovatie sleutel tot werkgelegenheid Europa

De Nederlandse kiezer sprak zich vorige week nog nadrukkelijk uit voor Europa en het belang van Europese samenwerking voor bijvoorbeeld de economie. De barometer van GE laat zien dat deze mening wordt gedeeld door opinieleiders in en om Brussel uit diverse sectoren waaronder wetenschap, journalistiek, NGO’s, brancheorganisaties, de Europese Commissie en het Europese Parlement.

Banen creëren
93 procent van de ondervraagden ziet Europese investeringen in innovatie als een van de beste manieren om banen te creëren. Dit is 7 procent meer dan in 2010. Vooral de energiesector (75%), de gezondheidszorg (72%) en de telecommunicatiebranche (53%) zouden profiteren van een efficiënter innovatiebeleid. Ook voor de kwaliteit van leven van inwoners van de EU heeft innovatie gunstige gevolgen. De meeste positieve impact wordt verwacht voor het milieu (92%), door gebruik van groene technologie en duurzame energie, en voor de kwaliteit van zorg (90%). Opvallend is dat, veel meer dan in 2010, men denkt dat innovatie ook de kwaliteit van (40%) en de toegang tot (31%) onderwijs zal bevorderen. Dit is een toename van respectievelijk 17 en 10 procent.

Minder bureaucratie
Europa is goed bezig wat betreft onderzoek en innovatiebeleid, vindt 61 procent. Dat is 8 procent meer dan bij de vorige editie van de barometer in 2010. Ondanks het vertrouwen in Europa zijn er echter ook verbeterpunten. Als belangrijkste succesfactoren worden genoemd het stimuleren van publiek-private samenwerking op korte termijn (92%) en het bestrijden van bureaucratie voor bedrijven die toegang willen krijgen tot Europese innovatiefondsen (64%). Een ander punt voor verbetering is het aanmoedigen van innovatie en ondernemerschap onder studenten. Volgens 45 procent van de respondenten is dit een belangrijk aandachtspunt voor het innovatiebeleid van de EU.

Meest innovatieve landen

De Europese landen met het gunstigste klimaat voor innovatie zijn Duitsland (69%), Zweden (46%) en Finland (39%), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (36%) en Denemarken (25%). Deze landen hebben gemeenschappelijk dat ze bovengemiddeld scoren op samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven. Verder zijn zij koplopers in het commercialiseren van technologische vernieuwingen en investeren zij het meest in Research & Development, zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven.

Het complete onderzoeksrapport is hier te downloaden

Over de GE EU Innovation Barometer
De GE EU Innovation Barometer is de 2de editie van GE’s onderzoek naar het innovatiebeleid binnen de Europese Unie (EU). Respondenten zijn Brusselse opinieleiders uit de private en publieke sector die betrokken zijn bij innovatiebeleid en ten minste vijf jaar professionele ervaring hebben binnen hun vakgebied. Zij zijn afkomstig uit diverse sectoren waaronder wetenschap, journalistiek, denktanks, NGO’s, brancheorganisaties, de Europese Commissie, het Europese Parlement, Permanente Vertegenwoordiging van de lidstaten en andere EU-bureaus. Voor deze tweede editie werden 260 respondenten geïnterviewd. Het onderzoek werd in opdracht van GE uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau StrategyOne, in november en december van 2011.

Over GE
GE (NYSE: GE) werkt aan zaken die ertoe doen. De beste mensen en de beste technologieën pakken de grootste uitdagingen aan. We zoeken naar oplossingen op het gebied van energie, gezondheid, transport en financiën, om zo te werken aan de ontwikkeling, versteviging, verandering en verbetering van de wereld. Niet alleen denken. Doen. GE werkt. Meer informatie? Bezoek de website op www.ge.com.

Over GE in de Benelux
GE is al ruim vijftig jaar actief in België, Luxemburg en Nederland. In het derde kwartaal van 2011 vestigde GE Benelux zijn hoofdkantoor in Rotterdam. Het Europese hoofdkantoor van GE is gevestigd in Brussel. GE Benelux richt zich vooral op de sectoren transport & mobiliteit, energie en gezondheidszorg. Meer informatie staat op www.ge.com/nl.

Delen via

Vergelijkbare berichten