Innovatiecluster Drachten: Regionale krachtenbundeling is katalysator voor groei in hightech

Samen 3D-printers aanschaffen, studenten van verschillende opleidingsniveaus boeien en binden, talent naar Drachten (terug)halen en bedrijven aantrekken die iets toevoegen aan het grootste hightechcluster van Noord-Nederland. Innovatiecluster Drachten (ICD) doet het.

Programmamanager Joost Krebbekx: “Eén van onze doelstellingen is het boeien en binden van mensen. Dit geldt voor schoolverlaters, maar ook voor mensen die een volgende stap in hun carrière zetten. We doen aan kennisontwikkeling in R&D-projecten, met faciliteiten en equipment die bedrijven met elkaar delen; dat is goedkoper dan alleen investeren.”

Hightech safari
Aan de Oliemolenstraat is SKILL (Shared Knowledge Innovation Learning Lab) gevestigd. “Dit is een succesvol groeimodel, waar we veel studenten ontvangen. Onder andere met safari’s, waarbij we op zoek gaan naar de Big Five. In het geval van hightech zijn dat geen olifanten of neushoorns, maar Big data, 3D Printing, Robotics, Visual Intelligence en Renewable propulsion. Studenten kiezen het thema, wij verzorgen twee of drie rondleidingen bij bedrijven. Sinds maart hebben we alweer 800 studenten ontvangen.”

AD-opleidingen
Samen met Hanzehogeschool en NHL Stenden heeft het ICD bovendien twee deeltijdopleidingen ontwikkeld. “Studenten halen met deze AD-opleidingen (Associate Degree, red.) in twee jaar een volwaardig hbo-diploma in robotica of mechatronica. Het eerste cohort studenten heeft van april tot en met juli praktijklessen gevolgd in Drachten. Bij SKILL hebben we een Robotlab en een 3D-lab en we zijn bezig met een Vision Lab. Studenten en docenten vinden het prettig om met het nieuwste materiaal te kunnen werken.”

Bedrijfstakschool
ICD onderzoekt daarnaast met ROC Friese Poort of ze samen een bedrijfstakschool kunnen oprichten, een volwaardige mbo-praktijkopleiding. “Een BBL-opleiding op het gebied van mechatronische assemblage en machineoperator: drie dagen werken en twee dagen naar school. Ondernemers kunnen hun bedrijfsspecifieke opleidingswensen inbrengen. Studenten maken gebruik van de faciliteiten en systemen van bedrijven, zo leren ze bedrijven goed kennen en kunnen ze hun voorkeur aan het einde van hun opleiding eventueel omzetten in een dienstverband.”

3D Print Kompas
Het ICD werkt ook samen met bedrijven die niet lid zijn. Bij het 3D Print Kompas-project zijn evenveel leden als niet-leden betrokken: zes om zes. “Zij hebben samen twintig verschillende 3D-printers. Kennisdeling is een prima basis om 2,5 jaar samen te werken. We willen het 3D printen verder ontwikkelen, met het gebruik van metalen, polymeren, elektronica en glas. Er is tevens een mkb-voucherregeling aan dit project verbonden, waardoor regionale bedrijven ondersteund worden. Ook studenten kunnen hiermee aan de slag.”

Technisch talent
De ICD-bedrijven hebben met elkaar 345 vacatures weten in te vullen in 2021. “Ook samenwerken op het gebied van werving, met een gezamenlijke website, werpt zijn vruchten af. We trekken op de site steeds meer ‘verkeer’ van buiten de regio. Oud-inwoners die elders gestudeerd en gewerkt hebben, komen dikwijls terug als ze zich willen settelen.”
Voor technisch talent op wetenschappelijk niveau was Drachten aangewezen op universiteiten in Eindhoven, Delft en Twente. “Maar we intensiveren onze samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen. Aan de faculteit Science en Engineering studeren 8000 bèta-studenten. Wij bieden dit talent uit de regio gezamenlijk stages en afstudeermogelijkheden aan. Zo zijn we op elk niveau bezig talent blijvend aan ons te binden.”

Vergelijkbare berichten