Inrichting Oosterbierum verkeersveiliger en aantrekkelijker

 

Herinrichting Oosterbierum

In Oosterbierum wordt het middelpunt van het dorp aantrekkelijker en verkeersveiliger gemaakt. De doorgaande provinciale weg, Keatsebuorren, Terp, Buorren en het gebied bij It Mienskar worden daarom opnieuw ingericht. Het plan is samen met inwoners van het dorp gemaakt. De herinrichting Oosterbierum is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen en wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd.

Veiliger en vriendelijker

Bij de inwoners van Oosterbierum leefde al vele jaren de wens om de doorgaande weg verkeersveiliger te maken. En om de woonomgeving aantrekkelijker in te richten. “De aanloop duurde lang, maar nu komt ook iets goeds”,  zegt voorzitter van dorpsbelang Paul de Cock. Er komt onder andere een ‘vriendelijke’ inrichting van twee pleintjes in het dorp. Er komt meer groen en een speelterrein in het centrum van het dorp. De Buorren en het parkeerterrein bij It Mienskar krijgen een andere inrichting met gebakken klinkers. De doorgaande weg wordt verkeersveiliger ingericht. Een deel van de weg wordt ingericht als 30 km zone met parkeerplekken aan de zijkant. Aan de oostkant van de Konkelswei komt een schelpenpad als extra veilig ommetje voor voetgangers.

Delen via

Vergelijkbare berichten