Intentieovereenkomst DDFK-gemeenten vastgesteld

De colleges van B&W krijgen met het vaststellen van de intentieovereenkomst opdracht om gezamenlijk en voortvarend een ambtelijke fusie te realiseren in 2015. Als juridische basis wordt een gemeenschappelijke regeling aangegaan. Het vinden van een gezamenlijke koers heeft grote urgentie gekregen door onder andere de decentralisatietaken die per 2015 aan de gemeenten toebedeeld worden. De taken op het gebied van zorg en welzijn vragen met voorrang om een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie.

Vóór 1 april 2016 wordt de samenwerking geëvalueerd. De gemeenteraden nemen op dat moment een definitief standpunt in over een bestuurlijke fusie. De gemeenten kunnen kiezen voor een herindeling per 1 januari 2018. Ook kunnen zij ervoor kiezen om, met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid, een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met de dan gefuseerde gemeente.

Delen via

Vergelijkbare berichten