Interchains de logistieke Control Tower

Control Tower

Uit onderzoek van Interchains is gebleken dat bedrijven veel tijd kwijt zijn met het inventariseren en analyseren van inkomende en uitgaande goederenstromen. De Control Tower biedt hiervoor een passende oplossing. Samen met de klant wordt ervoor gezorgd dat alle relevante data wordt verzameld in de cloud database. De Control Tower voorziet de keten op tijd van de juiste informatie omtrent transporten. Waarna het mogelijk is om transporten te monitoren, sturen en evalueren.

Verladers

Interchains weet dat bedrijven niet direct de tijd hebben en noodzaak inzien om hun supply chain in kaart te brengen. Terwijl hier grote tijd- en kostenbesparingen mee te behalen zijn. Interchains helpt verladers hierbij door hun supply chain in beeld te brengen. Door inzicht te krijgen in alle transportstromen zijn dagelijkse logistieke werkzaamheden ondersteund door de Control Tower.

Transporteurs

Door de onafhankelijke positie boven meerdere logistieke ketens is het mogelijk om vervoerscapaciteit te delen tussen deze ketens. Interchains zorgt voor matchmaking tussen goederen en beschikbare ruimte. Voor zowel verlader als vervoerder kan dit betekenen dat nieuwe samenwerkingen ontstaan.

Interchains is de onafhankelijke bemiddelaar voor complete controle over de logistieke keten. De Logistieke Control Tower brengt vervoerders en verladers samen voor efficiënte transporten en processen.

Delen via

Vergelijkbare berichten