Investeringen brengen Witteveen nieuw elan

Directeur Hidde van der Galiën heeft in het nieuwe pand een eigen kantoor. Hier, op de eerste verdieping, zouden eigenlijk zijn dagelijkse werkzaamheden moeten plaatsvinden. Eigenlijk. Maar Van der Galiën is er de man niet naar om in zijn eentje in een kantoor te zitten, gescheiden van de medewerkers beneden. En daarom dient het kantoor eigenlijk gewoon als extra ruimte, mogelijk op te vullen door een toekomstig medewerker. Niet voor Van der Galiën. “Ik wil tussen de mensen zitten”, zegt hij. “Als ik hier boven zit, krijg ik veel minder mee van wat er allemaal gebeurt, dat is niks voor mij. Ik wil er middenin zitten.”

Professionalisering
Witteveen is bekend en erkend in het gebied van het herinrichten van openbare ruimten en het vervangen van rioleringen. Jarenlang ging alles zijn gang, maar de financiële crisis dwong het bedrijf tot een nieuwe aanpak, een verandering die een aantal jaren geleden is ingezet. “We stonden voor een moeilijke tijd en dus moesten we snijden in de kosten, terwijl we wel onze kwaliteit bewaakten”, aldus Van der Galiën. “Dat is een lastige klus, maar daar zijn we erg goed in geslaagd. Vergeleken met vijf, zes jaar geleden is er zo veel veranderd, er is zo’n grote professionaliseringsslag gemaakt. De automatisering en boekhouding is zo ingericht dat we, altijd en overal, de projectadministratie kunnen raadplegen. Het belangrijkste is dat de administratie is bijgewerkt, daarom lieten we apps ontwikkelen, waardoor we snel de juiste gegevens op de juiste plaats hebben. Zo gaat bijvoorbeeld de urenverantwoording via een app.” Naast de automatisering, is er ook veel geïnvesteerd in veiligheid, materieel, en de reductie van de CO2-uitstoot. “We hechten enorm aan onze kwaliteit”, gaat Van der Galiën verder. “Daar staan we om bekend. Witteveen doet zijn werk goed en zijn opdrachtgevers zijn tevreden. De investeringen en de kennis en inzet van de onze vakmensen hebben succes; alles staat er fris bij.”

Opleidingen
Een nieuw pand, een frisse look en achter de schermen werkt nu ook alles volgens de laatste technieken. Maar naast investeren in hun eigen werk, helpt Witteveen ook een handje mee in het opleiden van jong talent. Projectleider Jacco Jongejan: “We zijn een erkend leerbedrijf en staan open voor opleidingen. Om in de komende jaren het tekort aan geschoolde en ervaren arbeidskrachten op te vangen heeft Witteveen, samen met een aantal regionale bedrijven en onderwijsinstellingen, zich verenigd om vanuit een praktische visie regionaal en doelmatig op te leiden. We bieden de mogelijkheid om in de bovenbouw van het VMBO de leerling in aanraking te laten komen met de grond-, weg- en waterbouw doormiddel van theoretische lesstof, gerichte gastcolleges, stages en projecten. Samen met diverse collega’s zijn we dan ook aan de slag om die jongen mensen enthousiast te maken, en zo de instroom van leerlingen te verbeteren.”

Toekomst
Al met al kan gerust gesteld worden dat het vernieuwde Witteveen de wind behoorlijk in de zeilen heeft. De agenda’s zijn vol en de medewerkers hebben genoeg te doen. Het bedrijf is gegroeid, behoefte om verder te groeien is er niet. “Verder groeien, vraagt om een andere organisatie van mensen en risico’s . ”, zegt Jongejan. “Verder groeien is niet nodig, we zitten nu wel aan ons plafond.”

Het enthousiasme over de opgefriste gang van zaken bij Witteveen straalt er af. Het gesprek wordt afgerond met een uitgebreide rondleiding door zowel het nieuwe gebouw, als het terrein er omheen. En uit alles blijkt dat er geen woord teveel is gezegd: hier staat een bedrijf dat niet alleen leunt op een schat aan ervaring en kunde uit het verleden, maar dat ook volledig klaar is voor datgene wat de toekomst gaat brengen.

Delen via

Vergelijkbare berichten