IT Hub Hoogeveen en Ondernemend Emmen ontwikkelen plannen voor nauwe samenwerking

IT Hub Hoogeveen en ondernemersorganisatie Ondernemend Emmen ontwikkelen plannen voor een nauwe samenwerking. Zo willen beide organisaties de inhoud van opleidingen en de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven zo strak als mogelijk op elkaar aansluiten. Vanuit de groeiende vraag naar IT-specialisten op allerlei gebied vanuit het bedrijfsleven in Emmen, wordt samen ook gekeken naar mogelijk een dependance van het Hoogeveense opleidingsinstituut in de nog te realiseren Greenwise Campus in Emmen.

Het idee van de nauwe samenwerking tussen IT Hub in Hoogeveen en Ondernemend Emmen is kort geleden ontstaan naar aanleiding van het project ‘Meer met minder’, waarin Ondernemend Emmen met haar leden en het onderwijs op zoek is naar mogelijkheden om meer te produceren met minder mensen. Digitalisering, robotisering en de inzet van kunstmatige intelligentie speelt daarbij een steeds belangrijker rol in een blijvend krappe arbeidsmarkt, zo is de verwachting.

“En daar willen we samen op inhaken. Zo dicht mogelijk bij de bedrijven, met het juiste aanbod en voor de studenten zo dicht mogelijk bij huis en bij de plekken waar het moet gebeuren: de bedrijven,” zegt Herman G. Idema, directeur-bestuurder van Ondernemend Emmen. Hij werkt samen met directeur-bestuurder Edwin Gels van IT Hub het samenwerkingsmodel verder uit.

“IT hub is gewoon een prachtige voorziening voor de regio, waar zowel het regionale MKB als ook de grotere bedrijven veel aan kunnen hebben. Vooral ook vanwege de brede insteek die de IT Hub heeft: MBO, HBO, Universiteit, bedrijfsleven, alles komt er samen. En het gaat er vooral om dat er praktisch wordt geleerd en gewerkt. Daar zijn wij als ondernemers naar op zoek.”

Vergelijkbare berichten