Jaap Kingma helpt met vervolgonderwijs voor weeskinderen in Kenia

Via internet kwam Kingma enkele jaren geleden in contact met de Friese Ria Fennema (van oorsprong uit Hurdegaryp) die in Kenia leiding geeft aan de opvang van weeskinderen namens de organisatie Blessed Generation. “Haar werk sluit aan bij mijn ideeën: een organisatie die direct hulp biedt zonder strijkstok waar veel aan blijft hangen. Alles komt bij de kinderen terecht. Bovendien is de communicatie met Kenia op deze manier vrij eenvoudig en heb je geen last van de corruptie die in Afrikaanse landen heerst. In de loop der tijd bloeide een mooi samenwerkingsverband op.”

Nieuwe bestemming
Zijn eerste project  dateert van 2012 en bestond uit het  bouwen van een waterput voor een opvanghuis voor weeskinderen in Kenia. “Vervolgens bleek dat er behoefte was aan een eigen vervolgopleiding voor de weeskinderen. Basisonderwijs is er bij de opvanghuizen, maar bij het vervolgonderwijs ging het vaak mis. Veel weeskinderen raakten het spoor bijster doordat ze geen ouders hebben die hulp kunnen bieden, zodoende zijn de weeskinderen op zich zelf aangewezen. Daarom was er behoefte aan een eigen highschool voor de weeskinderen van de Blessed Generation.”  

De Blessed Generation beschikte aanvankelijk over een drietal weeshuizen met eigen basisschool. Kingma: “De snelste en goedkoopste optie was om één van de weeshuizen om te bouwen tot internaat highschool. De weeskinderen die daar verbleven zijn overgeplaatst naar de twee overgebleven opvanghuizen. Door meerdere acties en donaties van diverse foundations en particulieren hebben we geld ingezameld om deze verbouwing te kunnen realiseren. De eerste lichting van 60 kinderen gaat inmiddels naar het voortgezet onderwijs.”

30 laptops
De Stichting Geen Dak richt zich op de accommodatie met bijbehorende leermiddelen en de Blessed Generation zorgt voor de exploitatiekosten. Kingma: “We focussen op een westerse manier van lesgeven, met leerpleinen en eigen projecten om zelfstudie en zelfredzaamheid te vergroten onder andere door gebruik te maken van de digitale wereld. Met ingezameld geld hebben we onder meer 30 laptops gekocht voor de leerlingen.”Om extra geld in te zamelen startte Kingma in het pand naast zijn makelaardij een kringloopwinkel: “Via Facebook deden we oproepen om spullen aan te leveren. Dat loopt als een trein. We zijn elke woensdagmiddag geopend.”

Koekje delen
Inmiddels maakt Kingma plannen voor nieuwbouw: “Volgend jaar willen we natuurlijk ruimte bieden aan een nieuwe lichting weeskinderen. Met het oog daarop zijn we nu druk aan het verbouwen en renoveren. Daarna richten we ons op gedeeltelijke nieuwbouw.”Regelmatig reist Kingma af naar Kenia. Wat maakt de meeste indruk op hem? “De saamhorigheid onder de kinderen. Als je een  kind een koekje geeft, eet hij het niet zelf op maar gaat naar andere kinderen om het met hen te delen. Ze delen zo’n koekje met zijn zessen! Het is ontroerend om te zien hoe vanzelfsprekend dat delen voor hen is.”

Delen via

Vergelijkbare berichten