Jack Thibaudier directeur Homburg Holland

Thibaudier (49 jr.) heeft als directeur en bestuurder ruime ervaring opgedaan bij diverse bedrijven in binnen- en buitenland. Thibaudier: ‘Homburg is een prachtig bedrijf met een prima imago en kenmerkt zich door enthousiaste en deskundige medewerkers. Met de import van Hardi spuitmachines, Väderstad grondbewerking- en zaaimachines en Ag Leader precision farming technologie  beschikt Homburg over sterke merken voor de Nederlandse en Vlaamse markt. Daarnaast produceert Homburg Holland in Stiens draincleaners, die wereldwijd worden verkocht.’

‘Kennisoverdracht vormt de sleutel bij de verkoop. Beperking van drift bij spuiten vormt een goed voorbeeld. Strengere regelgeving én handhaving dwingen akkerbouwers en loonwerkers te investeren in spuittechnieken die aan hoge eisen voldoen. Met Hardi Twin biedt Homburg een duurzame, hoogwaardige oplossing. ‘Profit through knowledge’; voor de akkerbouwer, loonwerker, dealer en importeur.’

Johannes de Boer vult aan: ‘In de balans tussen voldoende en gezond voedsel voor een groeiende wereldbevolking speelt duurzame landbouw een sleutelrol. De combinatie van hoogwaardige zaden, op een juiste manier toegepaste chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen, beslissingsondersteunende systemen én samenwerking is de basis voor duurzame landbouw. Oftewel precisielandbouw; met behulp van kennis precies doen wat nodig is. Ag Leader past naadloos in dit visie-concept.’

FORWARD FARMING ACADEMY

Kennisoverdracht komt continu tot uiting in diverse Homburg Academy bijeenkomsten voor eindgebruikers, servicemonteurs en dealers. Op vrijdagochtend 15 september a.s. organiseert Homburg Holland vanaf 9.00 uur de FORWARD FARMING ACADEMY bij Bayer Forward Farm ‘Het Groene Hart’ te Abbenes.

FORWARD FARMING is een breed en grootschalig initiatief van Bayer Agro Nederland dat een duurzame bedrijfsvoering in land- en tuinbouw bevordert. Om nieuwe ideeën en initiatieven, met name op het gebied van gewasbescherming, zichtbaar te maken en in de praktijk te toetsen, is er een samenwerkingsverband aangegaan met akkerbouwer Jasper Roubos in Abbenes. Op zijn bedrijf zijn systemen aangelegd en worden technieken getest die bijdragen aan een duurzame landbouw en gewasbescherming.

Geïnteresseerde akkerbouwers en loonwerkers dienen zich voor 1 september a.s. aan te melden voor deze gratis FORWARD FARMING ACADEMY via de website van Homburg Holland.

Delen via

Vergelijkbare berichten