Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer Brouwer Advocatuur Advocaat

Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur, werkt vanuit een fraai hoekpand in de binnenstad van Bolsward. Zij staat ondernemers bij op allerlei juridische gebieden. Voor vragen aan Jacqueline  kunt u contact zoeken via 0515-209001 of mail Jacqueline. De colums van Jacqueline worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via haar eigen Specialisten pagina.

Corona in de bouw: waar kunt u in tijden van crisis op bouwen?

Ook de bouwsector wordt ernstig getroffen door de coronacrisis. Personeel is ziek, werkzaamheden kunnen niet volgens afspraak worden uitgevoerd, opdrachten lopen terug of worden gecanceld en er ontstaat vertraging in de bouwtijd. Daarentegen lopen de vaste lasten gewoon door en worden de bouwkosten hoger. Wie draagt op de bouwplaats de gevolgen hiervan? De aannemer of de opdrachtgever?

 

Om uw juridische positie te kunnen bepalen, is allereerst van belang wat partijen zijn overeengekomen. Daarbij is de aannemingsovereenkomst leidend en zullen veelal algemene voorwaarden van toepassing zijn. Indien dit niet het geval is, dient teruggegrepen te worden op wettelijke bepalingen.

 

Opschorting van betaling

De coronacrisis vormt veelal geen juridisch houdbare reden om een betalingsverplichting op te schorten, indien het geleverde werk dat tegenover die betaling staat is uitgevoerd. Overeengekomen betalingstermijnen dienen dan ook nagekomen te worden. Een opschorting van de betalingsverplichting levert dan ook in het algemeen een tekortkoming van de opdrachtgever op.

 

Overmacht

Bouwondernemers worden momenteel geconfronteerd met opdrachtgevers die de verstrekte opdrachten “intrekken”. Het intrekken van een opdracht onder het mom van “corona”, wordt door rechters echter terughoudend toegestaan. Dit is slechts mogelijk indien er sprake is van overmacht, dan wel van onvoorziene omstandigheden.

 

Er is sprake van overmacht indien een tekortkoming niet aan de partij die tekortschiet kan worden toegerekend. Of dit het geval is, zal getoetst moeten worden aan de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst. In veelgebruikte standaardvoorwaarden, zoals UAV 2012, UAV-GC 2005 en AVA 2013, zijn regelingen opgenomen die zien op overmacht en onvoorziene omstandigheden, waar de aannemer haar voordeel mee kan doen.

 

Als in de algemene voorwaarden niet met zoveel woorden een pandemie staat omschreven, zal een beroep op overmacht beoordeeld worden naar de concrete omstandigheden van het geval. De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen vanuit de overheid, zullen doorgaans als dergelijke onvoorziene omstandigheden of overmacht hebben te gelden.

 

Vertraging en bouwtijdverlenging

Als het werk in verband met de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen, ziekte op de werkvloer, dan wel uitgestelde leveranties, niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, is het zaak dat u als aannemer nagaat of u recht heeft op bouwtijdverlenging.

 

In de veelgebruikte algemene voorwaarden zijn specifieke bepalingen ten gunste van de aannemer opgenomen, waarbij termijnoverschrijding en de daarmee samenhangende boete niet aan de aannemer toe te rekenen valt. Van belang is wel dat de aannemer tijdig en schriftelijk aangeeft waarom en hoeveel bouwtijdverlenging nodig is.

 

Kostenverhogende omstandigheden

Crisiswetgeving en noodmaatregelen die invloed hebben op de uitvoering van het werk door de aannemer, zijn over het algemeen aan te merken als kostenverhogende omstandigheden, welke kunnen leiden tot een bijbetaling door de opdrachtgever.

 

Advies

Hoewel de bouwrechtregelgeving en bouwcontracten aanknopingspunten bieden voor de hiervoor aangehaalde onderwerpen, bevatten dezen geen specifieke bepalingen voor de “Corona-problematiek”. Om uw rechtspositie te kunnen duiden is een uitleg van bestaande regelgeving en de toepassing daarvan op de specifieke problemen waar u tegenaan loopt, van groot belang. Brouwer Advocatuur kan u daarbij als bouwrechtspecialist helpen.

 

Houd echter tijdens het bouwproces rekening met elkaars belangen, zodat schade als gevolg van de coronacrisis zoveel mogelijk wordt beperkt en het opgedragen werk zo spoedig mogelijk gereed zal zijn. Zorg bij een nieuwe opdracht dat in de contractstukken rekening wordt gehouden met de coronacrisis. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met Brouwer Advocatuur.

 

Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur is gevestigd in Bolsward. 

Onze specialisten
Aukje Castelein
Aukje Castelein
Energie | Fabriek
HR | Werkplezier | Motiveren
Jon van Weperen-4 - zwart-wit
Jon van Weperen
JON Projectmanagement
Projectmanagement
rsz_1foppe_hoekstra
Foppe Hoekstra
Faber Telecom & Data
Accountmanager
rsz_1kees_folkertsma-1_zwart wit
Kees Folkertsma
Kuiper Verzekeringen
Adviseur leven en pensioen
Ronald-Zijlstra-OKE-PC_zwartwit
Ronald Zijlstra
Oké-PC IT Burgum/Dokkum
ICT-diensten
Jessica Kuiken zwart wit
Jessica Kuiken
Marketing Crew
Marketing
Tine zw-wit
Tine van Knijff-van Hijum
Kijk op Uitgevers/OF
(Hoofd)redactie
foto Sicco
Sicco Huisman
FSFE
Versnellen van de energietransitie
Sandra Arkesteijn foto close up grijs
Sandra Arkesteijn
Arkesteijn
Marketing & strategie
Kenneth Smith_Hr H Roelfsema
Hans Roelfsema
Kenneth Smit
Persoonlijke ontwikkeling
En Beter-Bert Hendriks-ZW-w
Bert Hendriks
&beter
Ontwikkelt mens, werk & organisatie
COVERFOTO_Kuipers Verzekeringen_ZW-w
Kuiper Verzekeringen
Kuiper Verzekeringen
Specialist verzekeringen
KIES KOERS_Ymkje de Vries-ZW-W
Ymkje de Vries
Kies Koers
NLP Coaching trainer en Hypnose trainer
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer
Brouwer Advocatuur
Advocaat
Nick Betgem-web
Nick Betgem
Office IT
IT specialist
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement
Jan-Willem-Sietsma-Technaut
Jan Willem Sietsma
Technaut
Duurzaam ondernemen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker