Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer Brouwer Advocatuur Advocaat

Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur, werkt vanuit een fraai hoekpand in de binnenstad van Bolsward. Zij staat ondernemers bij op allerlei juridische gebieden. Voor vragen aan Jacqueline  kunt u contact zoeken via 0515-209001 of mail Jacqueline. De colums van Jacqueline worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via haar eigen Specialisten pagina.

Regresrecht werkgever bij arbeidsongeschiktheid werknemer

Wanneer een werknemer betrokken is geraakt bij een ongeval dat door een ander is veroorzaakt en waarbij die werknemer vervolgens (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, heeft dit in eerste instantie vooral een enorme impact op de werknemer zelf. Daarnaast kan het voor u als werkgever ook gevolgen hebben. Zoals hoge kosten. Deze kosten kunnen echter in veel gevallen voor een deel worden vergoed.

Door het wegvallen van een werknemer worden bedrijfsprocessen vaak verstoord. Er moeten vervangende arbeidskrachten worden ingeschakeld en het loon van de arbeidsongeschikte werknemer moet worden doorbetaald. Verder heeft de werkgever ook de verplichting de werknemer te re-integreren. Ook kan de werkgever te maken krijgen met de financiële gevolgen van het feit dat hij eigen risicodrager is voor de Ziektewet of de WGA.

Het voorgaande brengt in de regel hoge kosten voor de werkgever met zich mee. Veel werkgevers zijn er echter niet van op de hoogte dat het in dergelijke situaties mogelijk is deze kosten (deels) vergoed te krijgen.

 

Zo heeft de werkgever bijvoorbeeld een zogenaamd ‘regresrecht’ op een aansprakelijke derde partij, wanneer de arbeidsongeschiktheid van de werknemer is veroorzaakt door die partij. Dit houdt dus in dat de werkgever de gemaakte kosten c.q. schade kan verhalen.
Dit regresrecht is echter niet onbeperkt. Er geldt een beperking in het verhaalsrecht van de werkgever, het zogenaamde “civiele” plafond. Dat wil zeggen dat verhaal alleen mogelijk is als er sprake is van onrechtmatig handelen van de derde partij. Het verweer dat die derde jegens de arbeidsongeschikte werknemer kan voeren (bijvoorbeeld eigen schuld of mede-schuld) kan die derde ook jegens de werkgever voeren. De derde kan ook niet voor meer worden aangesproken dan hetgeen hij zelf verschuldigd zou zijn geweest aan de werknemer als de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting zou hebben gehad.

 

Kosten die voor regres in aanmerking komen zijn onder andere het nettoloon dat de werkgever op grond van de wet of arbeidsovereenkomst aan de zieke werknemer moet doorbetalen (uitgezonderd belasting en sociale premies), kosten voor re-integratie (zoals een arbodienst, een re-integratiebureau, of bijscholing), kosten voor een aanpassing van de werkplek, administratiekosten en advocaatkosten. Belangrijk om te weten: omzetderving en kosten van het inhuren van een vervangende kracht zijn in beginsel niet verhaalbaar.

Om met succes een beroep te kunnen doen op het regresrecht moet de schade aantoonbaar zijn toegebracht door de derde en een direct gevolg zijn van de actie van de derde partij.

De veroorzaker moet dus daadwerkelijk schuld hebben aan de oorzaak van de schade. Het maakt daarbij niet uit of het voorval onder of buiten werktijd is gebeurd. Ook moet de werkgever op tijd met het regresverzoek; vanaf de eerste dag van de uitval van de werknemer heeft de werkgever vijf jaar de tijd om gebruik te maken van het regresrecht en de kosten te verhalen.

U merkt het al; in veel regreszaken is een specialistische aanpak vereist. Brouwer Advocatuur is u graag van dienst bij het verhaal van de loonschade en re-integratiekosten op de aansprakelijke partij. Zij kan daarbij voor uw werknemer ook een rol vervullen bij het verhalen van diens schade.

Onze specialisten
Sandra Arkesteijn foto close up grijs
Sandra Arkesteijn
Arkesteijn
Marketing & strategie
Tine zw-wit
Tine van Knijff-van Hijum
Kijk op Uitgevers/OF
(Hoofd)redactie
foto Sicco
Sicco Huisman
Rabobank
Duurzaam ondernemen
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer
Brouwer Advocatuur
Advocaat
KIES KOERS_Ymkje de Vries-ZW-W
Ymkje de Vries
Kies Koers
NLP Coaching trainer en Hypnose trainer
Nick Betgem-web
Nick Betgem
Office IT
IT specialist
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
COVERFOTO_Kuipers Verzekeringen_ZW-w
Kuiper Verzekeringen
Kuiper Verzekeringen
Specialist verzekeringen
En Beter-Bert Hendriks-ZW-w
Bert Hendriks
&beter
Ontwikkelt mens, werk & organisatie
Kenneth Smith_Hr H Roelfsema
Hans Roelfsema
Kenneth Smit
Persoonlijke ontwikkeling
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jan-Willem-Sietsma-Technaut
Jan Willem Sietsma
Technaut
Duurzaam ondernemen