Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer Brouwer Advocatuur Advocaat

Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur, werkt vanuit een fraai hoekpand in de binnenstad van Bolsward. Zij staat ondernemers bij op allerlei juridische gebieden. Voor vragen aan Jacqueline  kunt u contact zoeken via 0515-209001 of mail Jacqueline. De colums van Jacqueline worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via haar eigen Specialisten pagina.

Reikwijdte zorgplicht werkgever voor de veiligheid van werknemers, zzp’ers en uitzendkrachten

De werkgever is wettelijk verplicht om de veiligheid van de werknemers optimaal te waarborgen. Dit is de zogeheten zorgplicht: hij moet zorgen voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet dan ook maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer bij de uitoefening van zijn werk schade lijdt.

 

Als de werkgever hierin tekortschiet en het misgaat,  is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de medewerker bij de uitoefening van de werkzaamheden lijdt.

 

Wat nu, als niet een werknemer, maar een uitzendkracht of zzp’er onder toezicht van de werkgever/inlener een dergelijk ongeval krijgt? Wie betaalt in dat geval de schadevergoeding?

 

Op grond van artikel 7:658 lid 4 BW is in die situaties niet alleen de formele werkgever, het uitzendbureau, aansprakelijk jegens het slachtoffer, maar daarnaast ook de inlener. De wet schrijft niet voor wie de aansprakelijkheid vervolgens moet dragen, de een, de ander of ieder voor een deel. 

 

In de praktijk is het vaak de inlener die voornamelijk zicht heeft op de werkomstandigheden en de veiligheid. Op hem rust dan ook een ruime zorgplicht. Het is dan ook logisch dat de medewerker niet alleen het uitzendbureau maar ook de inlener kan aanspreken bij een bedrijfsongeval.

 

Het slachtoffer zal dan ook beide partijen, het uitzendbureau en de inlener, aansprakelijk te stellen. Zij zijn vervolgens hoofdelijk gebonden tot vergoeding van de schade. Dit biedt het slachtoffer extra zekerheden met betrekking tot de uiteindelijke betaling van de schadeclaim.

 

Sta sterk in uw schoenen

Geconcludeerd dient dan ook te worden dat zowel formele werkgevers, als inleners sterk in de schoenen moeten staan bij ongevallen waarbij werknemers letselschade oplopen. Brouwer Advocatuur raadt u aan aantoonbaar zorg te dragen voor adequate veiligheidsmaatregelen, die regelmatig onder de aandacht van de werknemers worden gebracht en waarbij streng toezicht wordt gehouden op het naleven van de regels. 

Weet bovendien, dat in de overeenkomst tussen uitzendbureau en inlener dergelijke situaties vaak vooraf kunnen worden geregeld. Wij adviseren u dan ook contractueel te bepalen dat de inlener het uitzendbureau vrijwaart (gedeeltelijk of geheel) voor aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval als gevolg van de tewerkstelling bij de inlener. Voor de medewerker maakt zo’n vrijwaringsclausule overigens weinig uit: het gaat om een afspraak tussen het uitzendbureau en de inlenende onderneming. Het uitzendbureau moet dan maar op haar beurt opnieuw de inlener aanspreken.

Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur is gevestigd in Bolsward.

Onze specialisten
Sandra Arkesteijn foto close up grijs
Sandra Arkesteijn
Arkesteijn
Marketing & strategie
Tine zw-wit
Tine van Knijff-van Hijum
Kijk op Uitgevers/OF
(Hoofd)redactie
foto Sicco
Sicco Huisman
Rabobank
Duurzaam ondernemen
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer
Brouwer Advocatuur
Advocaat
KIES KOERS_Ymkje de Vries-ZW-W
Ymkje de Vries
Kies Koers
NLP Coaching trainer en Hypnose trainer
Nick Betgem-web
Nick Betgem
Office IT
IT specialist
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
COVERFOTO_Kuipers Verzekeringen_ZW-w
Kuiper Verzekeringen
Kuiper Verzekeringen
Specialist verzekeringen
En Beter-Bert Hendriks-ZW-w
Bert Hendriks
&beter
Ontwikkelt mens, werk & organisatie
Kenneth Smith_Hr H Roelfsema
Hans Roelfsema
Kenneth Smit
Persoonlijke ontwikkeling
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jan-Willem-Sietsma-Technaut
Jan Willem Sietsma
Technaut
Duurzaam ondernemen