Jan Marco van Gunst is met As Bêste op de toekomst voorbereid

Jan Marco van Gunst is na een aantal jaren ervaring in het sloop- en asbestsaneringsbedrijf van zijn vader in 2009 begonnen met ‘As Bêste’, een asbestinventarisatie-bedrijf in Heerenveen. Aangezien het gebruik van asbest in nieuwe producten sinds 1993 is verboden, wordt de spoeling van asbestinventarisaties in de toekomst dunner. As Bêste heeft haar competenties, om op de toekomst te zijn voorbereid, dus uitgebreid met een aantal nieuwe ‘takken van sport’. Anno 2023 telt het bedrijf naast Van Gunst zes werknemers, drie in de buitendienst en drie op kantoor. Een ‘kijkje in de keuken’ van As Bêste uit Heerenveen.

Wat doet As Bêste?

Tot nu toe doen wij voornamelijk asbestinventarisaties voor overheids- en semi-overheidsinstellingen, voor aannemers, bedrijven en particulieren. Even met zevenmijl laarzen: Wij gaan na een aanvraag naar locaties en inspecteren die op de aanwezigheid asbest, asbesthoudend en asbestverdacht materiaal en nemen daar monsters van. Die laten we analyseren bij een extern laboratorium, waarna er een rapportage wordt opgemaakt. Hierin staat vermeld wat we hebben aangetroffen en op welke manier betreffende stoffen gesaneerd zouden moeten worden.

Wat is het leuke van jullie beroep?

In ons werk is er geen dag gelijk. Onze inspecteurs komen op de meest uiteenlopende locaties, variërend van een herenhuis, kunstwerken zoals bruggen en sluizen, tot een fabriekslocatie die op de nominatie staat om te worden gesloopt. Het is namelijk een wettelijke verplichting dat er voor sloop of verbouwing een rapportage ligt van een gecertificeerd asbestinventarisatie bedrijf.

Wat maakt jullie bijzonder?

Onze kracht is dat wij heel flexibel zijn en razendsnel kunnen schakelen. Het woord ‘neen’ komt niet voor in ons woordenboek. In voorkomende gevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar. Bijvoorbeeld omdat veiligheidsdiensten bij een brand zo snel mogelijk willen weten of er asbestdeeltjes zijn vrijgekomen. Dan kun je niet zeggen: ‘bel over twee dagen maar even terug’.

Waar staat As Bêste over tien jaar?

Ik denk dat er over 10 jaar naast asbestinventarisaties voor ons meerdere takken van sport zijn waarop we focussen. Het aantal asbestinventarisaties zal in de toekomst afnemen. Ergo, je moet, wil je een renderend bedrijf blijven, nieuwe aandachtsgebieden onderzoeken en eventueel verder ontwikkelen. Daar zijn we nu al mee bezig. Op wat kleinere schaal doen we Chroom-6 inventarisaties. Chroom-6 is een stof die een roestwerende werking heeft en vanwege deze eigenschap aan sommige verfsoorten wordt toegevoegd. Maar Chroom-6 heeft, naast deze positieve eigenschap, een keerzijde. Namelijk dat het bij onvoldoende beschermende maatregelen kankerverwekkend is. Daarnaast doen we voor opdrachtgevers lood-metingen in drinkwater, coördineren we circulaire sloop (wat is nog bruikbaar) en saneringen, en doen we calamiteiten management. Zo hebben we een contract met de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) dat wij bij een uitbraak van een (besmettelijke) dierziekte op hele korte termijn alle materialen leveren voor de ruiming van de besmette dieren. En uiteraard staan we bij calamiteiten als een brand 24/7 klaar om een asbestinventarisatie te doen.

In 2017 heb ik als aanvulling op mijn bedrijfskundige opleiding mijn diploma ‘Veiligheidskundige’ behaald. Een veiligheidskundige houdt zich vooral bezig met veiligheidsmaatregelen bij infrastructurele projecten, zoals bijvoorbeeld wegwerkzaamheden. Dat doe ik nu mondjesmaat, maar daarin verwacht ik in de toekomst een forse uitbreiding.

Vergelijkbare berichten