Japanse oester verovert Dokkum

Door de rallydeelnemers zijn onderweg verse oesters en andere land- en zeeproducten uit de regio ‘opgevist’ als lekkernij van de dag. Met muziek van de Northern Swing Band worden de oesterjagers ’s middags vanaf 15.00 uur feestelijk onthaald op De Zijl in de Dokkumer binnenstad.

Duurzame waddenvissers

Oester rapen op het wad is de nieuwste vorm van duurzame visserij door beroepsvissers uit Friesland, Groningen en Noord-Holland. “Ecologisch verantwoorde visserij op de Waddenzee kan alleen met gespreide kleinschalige vangst van diverse zeeproducten”, vertelt Jaap Vegter uit Usquert namens de vissersgroep op het wad. “Gespecialiseerde grootschalige zeevisserij is hier onmogelijk. Wij vissen door het jaar heen afwisselend op garnaal, zeebaars, Japanse oesters en harders. Ook pakken we kansen die verandering in de natuur ons biedt,’’zegt Vegter. “De snelle toename van Japanse oesters naast de traditionele kokkels en mossels in het kustwater, zien wij als een culinaire uitdaging. En door lichte opwarming van de Waddenzee als gevolg van de mondiale klimaatverandering zwemt hier tegenwoordig ook veel meer zeebaars. Die vissoort zagen we tot voor kort veel zuidelijker, bij Frankrijk en Zuidwest Engeland.” Naast de kokkelvangst en het vissen met net of staand want is oester rapen op het wad de nieuwste loot aan de stam van moderne ambachtelijke kustvisserij. Onder de gemeenschappelijke merknaam ‘Van de Kust’ opereren de beroepsvissers vanuit Petten, Den Oever, Engwierum, Paesens-Moddergat, Lauwersoog, Zoutkamp en Usquert.

Dokkum Oesterstad

De Japanse oester als nieuw noordelijk streekproduct prikkelt meer ondernemersinitiatief. Bij drie specialiteitenrestaurants staat de oester van het wad binnenkort op de menukaart, te weten hotel-restaurant De Waard van Ternaard, Abdij de Refter in Dokkum en Frouckje State te Oenkerk. De oesterrally van de OSD op 29 mei a.s. markeert het begin van Dokkumer Oesterfeesten. De OSD-ondernemers hebben in het Friese en Groningse kustgebied aan weerskanten van het Lauwersmeer een fraaie landschappelijke route van 150 kilometer uitgezet. De autorally is een sterrit waarbij deelnemers verschillende land- en zeeproducten afhalen bij lokale producenten, waaronder een maaltje verse oesters in Zoutkamp. Terug in Dokkum bereiden drie regionale chefkoks de meegebrachte oesters voor een smakelijke oesterparty op het stadhuis. Wie de smaak te pakken heeft kan zich melden voor een echte ‘Oesterjacht op het Wad’ met historisch visserschip De Wierumer Aek. Dit recreatieve dagarrangement wordt vanaf de zomer aangeboden door Rederij Noorderzon in samenwerking met vissers Van de Kust en restaurant Het Booze Wijf op Lauwersoog.

Delen via

Vergelijkbare berichten