Ondernemend Friesland nieuws

Johannes Kramer voorgedragen als nieuwe burgemeester gemeente Noardeast-Fryslân

Johannes Kramer voorgedragen als nieuwe burgemeester gemeente Noardeast-Fryslân

Johannes Kramer (52) wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. Hij is woensdagavond door de gemeenteraad voorgedragen. Kramer volgt Hayo Apotheker naar verwachting op 6 januari op. Laatstgenoemde is sinds dit jaar waarnemend burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. Noardeast-Fryslân ontstond op 1 januari uit de samenvoeging van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

Krachtig boegbeeld met groot netwerk

De heer Kramer past het beste in de profielschets voor de nieuwe burgemeester, die de raad op 5 juni jl. heeft vastgesteld. De heer Kramer heeft als gedeputeerde ruime bestuurlijke ervaring in het Friese en kent onze regio als gebiedsgedeputeerde als zijn broekzak. Hij heeft uitgebreide ambtelijke en bestuurlijke ervaring en heeft een goed zicht op bestuurlijke en politieke verhoudingen. De raad ziet in hem een herkenbaar en krachtig boegbeeld met een groot netwerk waar de gemeente veel voordeel van kan hebben.

 

‘In boppeslach’

Kramer is ontzettend blij met de voordracht. “Ik bin der tige wiis mei dat ik foardroegen bin foar it boargemasterskip fan de gemeente Noardeast-Fryslân. It is in prachtige en krachtige plattelânsgemeente mei kriich en ambysje. Om hjir as boargemaster in rol yn spylje te meijen, is foar my in boppeslach”.

 

Loopbaan

Mr. J.G. Kramer heeft Juridisch-Politieke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden gestudeerd en is sinds 2011 gedeputeerde van de Provincie Fryslân. Daarvoor werkte hij sinds 1999 in diverse functies bij de gemeente Menaldumadeel, waaronder als raadsgriffier, sectorhoofd Staf en directeur/gemeentesecretaris. Naast zijn werk als gedeputeerde is Kramer ook voorzitter van de MR van Mienskipsskoalle ‘De Legeäen in Sibrandabuorren. Kramer heeft samen met zijn partner 4 kinderen. Hij is woonachtig in Sibrandabuorren maar zal na de benoeming zo snel mogelijk verhuizen naar Noardeast-Fryslân.

 

Vertrouwenscommissie

De afgelopen maanden heeft de vertrouwenscommissie, die bestaat uit een vertegenwoordiging van alle fracties van de gemeenteraad, zich gebogen over wie de nieuwe burgemeester moest worden. Naar die functie solliciteerden 12 belangstellenden. Met een deel daarvan zijn sollicitatiegesprekken gevoerd. De gemeenteraad heeft woensdagavond in een besloten vergadering over het advies van de vertrouwenscommissie een besluit genomen. De aanbeveling wordt aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is.

 

De verwachting is dat de nieuwe burgemeester op 6 januari 2020 wordt geïnstalleerd. Tot die tijd blijft Hayo Apotheker waarnemend burgemeester.

Onze specialisten
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer
Brouwer Advocatuur
Advocaat
KIES KOERS_Ymkje de Vries-ZW-W
Ymkje de Vries
Kies Koers
NLP Coaching trainer en Hypnose trainer
Nick Betgem-web
Nick Betgem
Office IT
IT specialist
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
COVERFOTO_Kuipers Verzekeringen_ZW-w
Kuiper Verzekeringen
Kuiper Verzekeringen
Specialist verzekeringen
En Beter-Bert Hendriks-ZW-w
Bert Hendriks
&beter
Ontwikkelt mens, werk & organisatie
Kenneth Smith_Hr H Roelfsema
Hans Roelfsema
Kenneth Smit
Persoonlijke ontwikkeling