JR Shipping BV vraagt voor twee containerschepen faillissement aan

Investeerders die hun aandeel in de schepen verloren zien opgaan, zijn intussen geïnformeerd en tonen overwegend begrip voor de ontstane situatie. Crediteuren hebben de toezegging gekregen op schadeloosstelling.


Sinds de kredietcrisis van 2009 verkeert de scheepvaartindustrie in zwaar weer. JR Shipping heeft in een vroeg stadium maatregelen getroffen om te trachten faillissementen te voorkomen. Binnen diverse ‘reddingsplannen’ zijn overbruggingsafspraken gemaakt met banken en is extra geld opgehaald bij beleggers. Ook vanuit de rederijgroep is aanvullend overbruggingskapitaal in de vloot geïnvesteerd. Begin 2011 leek het er even op dat de rederij erin geslaagd was de slechtst denkbare marktfase zonder kleerscheuren te overbruggen. De flinke opleving in de markt was echter van korte duur. Na de zomer van 2011 gingen de tarieven opnieuw zwaar onderuit en werd het steeds moeilijker om schepen nog enigszins rendabel te verhuren.

De schepen Elusive en Electra hebben nauwelijks van de korte marktopleving geprofiteerd. De omzetten uit exploitatie over 2010 en 2011 vielen lager uit dan de berekeningen waarop de eerdere reddingsplannen zijn gebaseerd. De werkkapitaalpositie van de beherende vennootschappen verslechterde dusdanig, dat kosten voor verplichte onderhoud- en inspectiebeurten niet meer gedragen kunnen worden. Ondanks intensieve onderhandelingen met de bank, kon er geen adequate oplossing gevonden worden voor de voorfinanciering van schadeherstel.

Verdere ondersteuning verantwoord noch realistisch

Bij de overbruggingsmaatregelen van de rederij is per schip een zogeheten ‘eigen vermogen recovery ratio’ berekend. Hiermee wordt uitgedrukt in hoeverre geïnvesteerd vermogen in de nog resterende projectduur kan herstellen. Volgens recente berekeningen was de ‘recovery ratio’ voor de Elusive en Electra nihil. Daarmee is alle grond om nog een beroep te doen op investeerders verdwenen. Ook voor de rederij, die in 2011 uit eigen middelen nog extra werkkapitaal aan de schepen beschikbaar heeft gesteld, is verdere ondersteuning om deze reden niet langer realistisch en verantwoord. Voor zowel de rederij als haar investeerders is vermogensverlies nu een voldongen feit.

Uitblijven marktherstel brengt schepen in cruciale fase

De faillissementsaanvragen voor Elusive Exploitatie CV en Electra Exploitatie CV staan niet op zichzelf. Ook voor enkele andere schepen uit de vloot van JR Shipping is, ondanks eerdere reddingsplannen, opnieuw een cruciale fase aangebroken nu marktherstel uitblijft. De directie van JR Shipping is permanent met de betreffende banken in overleg om tot oplossingen te komen, waarmee verdere faillissementen van schepen en daarmee samenhangend vermogensverlies voor alle partijen te beperken zijn.

Delen via

Vergelijkbare berichten