Kamer roept minister Blok op om te komen met versterking krimpbeleid

Minister heroverweegt standpunt

Het voorstel om Noordoost Fryslân aan te wijzen als krimpregio kreeg steun van SP, PvdA en CDA. De minister gaf aan meer tijd nodig te hebben om na te gaan wat de gevolgen zijn als er een andere ordening komt van krimp- en anticipeerregio’s. Eerder gaf de minister aan het aantal krimpregio’s niet uit te willen breiden. Vanmorgen zei hij dat standpunt te heroverwegen. In december komt de minister met een inhoudelijke reactie op de beide rapporten. In november heeft hij nog een gesprek met de anticipeerregio’s, waaronder Noordoost Fryslân.

De zes gemeenten in Noordoost Fryslân willen een sterkere ondersteuning van het Rijk in de vorm van menskracht, middelen en instrumenten. Om dit te benadrukken was een delegatie van bestuurders uit Noordoost Fryslân bij de commissievergadering in Den Haag aanwezig. 

Delen via

Vergelijkbare berichten