Kick-off Project Healthy Ageing through Serious Gaming

Met het neerzetten van een kennisnetwerk wil het consortium, be­staande uit de NHL Hogeschool, de universiteit van Fukuoka Japan, het Zorg Innovatie Forum Noord-Nederland en de deel­nemende zorginstellingen Noorderbreedte en Oosterlengte, onderzoeken in hoeverre serious games een bijdrage kunnen leveren aan de continuering en vergroting van de zelfredzaamheid van ouderen. De studenten van de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) en Zorg & Welzijn werken mee aan dit onderzoek.

Samenwerking Japan

Er is voor een samenwerking met Japan gekozen, omdat Japan veel ervaring heeft met de inzet van entertainment games met als doel om ouderen meer te laten bewegen. Daar hebben zij al meetbare resultaten mee geboekt. Zij maken een soortgelijke demografische verschuiving door als Nederland, echter lopen zij 10 jaar voor en merken nu al de consequenties van deze verhoogde grijze druk. De betrokkenen in Fukuoka van zowel de universiteit als het ziekenhuis zijn erg geïnteresseerd in de activiteiten die gericht zijn op (software)toepassingen van het CAREN-platform, waar de aan de NHL Hogeschool verbonden Gameship studio in Leeuwarden over beschikt. Met behulp van dit platform kunnen geavanceerde revalidatie- en trainingsprogramma’s worden onderzocht en gerealiseerd. Het platform en de softwaretoepassingen kunnen ingezet worden voor onderzoek naar effectieve bewegingsprogramma’s voor ouderen en de software kan ook binnen zorginstellingen worden toegepast met eenvoudiger middelen.

Subsidie aanvraag gehonoreerd.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap subsidieert dergelijke innovatieprojecten via de RAAK-subsidieregeling. De Instituten Techniek (Communication & Multimedia Design) en Zorg & Welzijn van de NHL Hogeschool zijn erin geslaagd om de vijfde plaats van 12 landelijk goedgekeurde aanvragen te verwerven met Healthy Ageing through Serious Gaming. Dit project duurt nog tot maart 2012.

Delen via

Vergelijkbare berichten