Kollumerland onderzoekt toekomstkoers gemeente

De bestuurskracht van gemeenten staat de laatste jaren ernstig onder druk. Er komen meer taken en de eisen worden zwaarder. Tegelijk ontvangen gemeenten minder geld. Kollumerland is daarom op zoek naar methoden van schaalvergroting en opschaling, om zo middelen, personeel en bestuurskracht efficiënter te kunnen inzetten en kwetsbaarheden te verkleinen. Eind 2010 heeft de raad de notitie “Kollumerland kiest voor het zuiden” vastgesteld. De gemeente koos daarbij expliciet voor de gemeente Achtkarspelen als natuurlijke samenwerkingspartner en eventuele toekomstige fusiepartner. Ondertussen zijn de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in november een gemeenschappelijke regeling aangegaan. In deze samenwerkingsrelatie is voor de gemeente Kollumerland c.a. op basis van een gelijkwaardige positie geen plaats. Daarom wil het college nu een aantal alternatieve toekomstscenario’s voor Kollumerland verkennen op haalbaarheid en wenselijkheid.

In de scenario regiegemeente blijft Kollumerland zelfstandig, waarbij de gemeente diensten bij andere gemeenten en marktpartijen inkoopt en afneemt. De tweede scenario is een intergemeentelijke samenwerking met de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel. Het meest verstrekkende model waartoe dit scenario zou kunnen leiden is een ambtelijke fusie tussen de betrokken gemeenten. De derde scenario is herindeling met Dantumadiel en Dongeradeel. Intensivering van ambtelijke samenwerking is in dit verband een stap op weg naar een toekomstige herindeling.

De gemeenteraad zal op 15 december de notitie “Koersbepaling. Verkenning van toekomstscenario’s voor de gemeente Kollumerland c.a.” bespreken. Als de raad instemt met de notitie, begint het college direct met de verkenningen. Voor de zomervakantie 2012 zullen de bevindingen aan de raad worden gepresenteerd.

Delen via

Vergelijkbare berichten