Koolen Consult uit Sneek bestaat 10 jaar

Het uitgangspunt hierbij is dat het hebben van aandacht voor het eigen functioneren ten goede komt aan de prestaties van de werknemer en daardoor aan de prestaties van de organisatie.  Bewustwording van de eigen talenten, de eigen kwaliteiten en het eigen gedrag stimuleert het besef dat iedere situatie weer een nieuwe keuze geeft. Coaching is in de visie van Koolen Consult eveneens de vertaling van de bedrijfsmissie naar meer kwaliteit, kostenbewustzijn en klanttevredenheid. Anders gezegd: Coaching leidt tot betere prestaties en productiviteit van de leiding en de medewerkers. En het leidt tot grotere flexibiliteit en slagvaardigheid bij organisatieveranderingen.  Deze worden dan niet meer gezien als een bedreiging, maar eerder als een kans.

Koolen Consult biedt echter meer zoals maatwerk in personeelsadvies door middel van een stappenplan. Een eerste gesprek en een quickscan wordt gevolgd door een offerte met voorstel over het vervolgtraject. Ook hierbij kunnen bovengenoemde onderzoeksinstrumenten worden ingezet. Het resultaat is een antwoord op de vraag: Wat is er eigenlijk aan potentie in de eigen organisatie aanwezig en wat ontbreekt er nog? Een toekomstscenario kan vervolgens worden vastgesteld.  Het resultaat voor de individuele medewerker is dat leerdoel(en) in gedrag en houding voor de komende periode worden vastgesteld en gemonitord.

En uiteraard is er nog veel meer mogelijk bij Koolen Consult: Van selectie en werving van nieuw personeel tot het realiseren van een effectief opleidingsbeleid, het aanpakken van onnodig ziekteverzuim en het houden van goede functionerings- en beoordelingsgesprekken. En heeft u wel eens nagedacht over het nut van het houden van een exitgesprek  met een vertrekkende medewerker?

De economische crisis zorgt er voor dat juist nu efficiënt en effectief  moet worden gewerkt. Gemotiveerd personeel en een gemotiveerde organisatie zijn daarbij onontbeerlijk om de noodzakelijke creativiteit aan bod te laten komen. 

Bent u benieuwd of Koolen Consult iets voor uw organisatie en medewerkers kan betekenen? Neem gerust contact op en informeer via het E-mailadres info@koolenconsult.nl of kijk verder op de website www.koolenconsult.nl. Liever direct rechtstreeks contact?: 0515-439995 of  06 51930093

Delen via

Vergelijkbare berichten