Krimpcafé Speciaal, op excursie in Noordoost Fryslân

Tijdens de excursie naar het innovatiehuis Lauwersdelta in Buitenpost staat de Arbeidsmarkt in Noord-Nederland centraal. Eise van der Sluis (directeur SNN) presenteert die middag voor het eerst de Innovatieagenda. Ook  het nieuwe Banenplan voor het Noorden en wat die samen met de Innovatieagenda kan betekenen voor de werkgelegenheid in het noorden komt aan de orde. Dineke Wagenaar gaat in op de vraag of er wel of niet sprake is van een braindrain in Noordoost Fryslân en wat nu eigenlijk het wegtrekken van jongeren uit een regio beïnvloedt.

De twee andere excursies brengen u naar het project Centrummanagement in Burgum, en het initiatief om aantrekkelijk woonmilieus te creëren in de authentieke dorpskernen van Holwerd en Paesens-Moddergat.

Wilt u ook komen op 16 september? Dat kan! De Krimpcafés zijn gratis toegankelijk en iedereen is van harte welkom. Voor dit krimpcafé zijn nog 30 plekken beschikbaar. U kunt zich aanmelden via: info@kennisnetwerkkrimp.nl. Geef daarbij ook aan, aan welke excursie u deel wilt nemen.

Krimpcafé speciaal: dinsdag 16 september 2014

Tijd: 12.00-17.00 uur (inloop 11.30 uur)

Locatie: Streekhûs Noardeast Fryslân, Florynwei 3c, te Burgum

Delen via

Vergelijkbare berichten