KVK Trendrapportage Augustus 2022: Meer starters, meer stoppers, bouwsector groeit in alle geledingen

Op 1 september 2022 waren er in het Handelsregister 2.282.376 economisch actieve ondernemingen ingeschreven. Dat zijn er 118.246 meer dan vorig jaar, een toename van 5,5%. In augustus 2022 startten 21.797 ondernemingen: ruim 27% meer starters dan dezelfde maand vorig jaar. 8.734 ondernemingen hebben hun werkzaamheden gestaakt, dat is 9,2% meer dan vorig jaar. Opmerkelijk is dat het aantal stoppende bedrijven in absolute cijfers al vijf maanden op rij daalt: van 12.958 in maart tot 8.734 afgelopen maand. In augustus gingen 107 bedrijven failliet, 8% meer dan vorig jaar in dezelfde periode.

“Het aantal ondernemingen blijft nog steeds toenemen en dat komt mede door het toenemend aantal zzp’ers in Nederland. Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt en veel mensen zien mogelijk een kans om genoeg opdrachten te scoren om hun loondienstverband te verruilen voor het ondernemerschap.” Aldus prof. dr. Josette Dijkhuizen, ondernemer en bijzonder hoogleraar (Tilburg University).

Bouwsector in de lift

In de bouwsector zien we over augustus 2022 voor alle deelsectoren een toenemend aantal starters: in totaal ruim 30% meer dan in augustus 2021. Het aantal starters actief in de elektrotechnische bouwinstallatie nam zelfs toe met 87%. Het afgelopen jaar kwamen er ruim 2.900 bedrijven in de elektrotechnische bouwinstallatie bij. Bedrijven actief in de aanleg van elektriciteits- en telecommunicatiekabels laten onder de starters een vergelijkbare groei zien. In augustus startten 104 nieuwe bedrijven, 76% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Naast de groei in de bouwsector zien we ook in andere sectoren die raken aan de bouw een groei in het aantal bedrijven. Het aantal bedrijven dat startte in de zakelijke dienstverlening gericht op technisch ontwerp en advies zoals architecten en ingenieurs nam ook toe, terwijl het aantal stoppers in deze groep daalde met 10%. Daarmee groeide het totaal aantal bedrijven dat adviseert in de bouw met 51%.  

Dijkhuizen: “Ik denk dat het stijgend aantal ondernemers in de bouw te maken heeft met een toename van het aantal zzp’ers die wordt ingehuurd in de bouw. Dat zullen waarschijnlijk niet alleen in Nederland geboren vakmensen zijn, maar ook mensen uit Oost-Europese landen die hier aan de slag gaan. Anderzijds zijn er mogelijk veel mensen die door de heersende energiecrisis kansen zien om actief te worden in sectoren die voorop lopen in de klimaattransitie. Zo zullen ook juist in de elektrotechnische installaties nieuwe ondernemers kansen zien. In deze sector zitten bijvoorbeeld monteurs van warmtepompen en zonnepanelen die als ondernemer aan de slag gaan of worden ingehuurd door installatiebedrijven. Zij hebben het nu drukker dan ooit tevoren.”

Regionale verschillen, grootste groei in Midden Limburg

Regionaal zijn de verschillen als het gaat om starters en stoppers groot. De procentuele wijziging van zowel starters als stoppers ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar verschilt per regio, waarbij twee COROP-regio’s opvallen. Midden Limburg had van de 40 COROP-regio’s in augustus 2022 ten opzichte van augustus 2021 de grootste toename van de starters en de grootste afname van de stoppers.

In de regio Alkmaar kenmerkte afgelopen augustus ten opzichte van augustus 2021 zich juist door een kleine toename van het aantal starters (op een na laagste van de COROP-regio’s) en een grote toename van het aantal stoppers (op een na grootste toename).

KVK Trendrapport Bedrijfsleven

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand juli vergeleken met dezelfde maand in 2021. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.

Vergelijkbare berichten