KWR opent vestiging voor watertechnologie in Leeuwarden

Met de nieuwe vestiging in Leeuwarden intensiveert KWR zijn samenwerking met opdrachtgevers (overheden, waterschappen, drinkwaterbedrijven en industrie) en onderzoekspartners die gevestigd zijn in het noorden van het land. Leeuwarden streeft ernaar dé Europese hoofdstad op het gebied van watertechnologie te worden en heeft inmiddels een respectabele kennisinfrastructuur opgebouwd. Jos Boere, hoofd van KWR’s kennisgroep Watertechnologie: “Met een lokaal Leeuwarder KWR-team vervullen we een sterk complementaire rol met Wetsus, het centre of excellence voor duurzame watertechnologie. KWR helpt hierbij doorbraaktechnologieën toepasbaar te maken, vooral voor eindgebruikers. Overigens werken we in het kader van lopende projecten al langere tijd met Wetsus aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld op het gebied van ontzouten van water met luchtgespoelde RO (reverse osmosis)-membranen en high recovery RO en aan oxidatietechnieken, zoals CFD-modellering van UV-reactoren. Een andere belangrijke partner is de hogeschool Van Hall Larenstein, eveneens gevestigd in Leeuwarden. KWR zelf heeft in Europa natuurlijk al een stevige positie verworven als het gaat om implementatie van toegepaste watertechnologie. Met vier Europese kennispartners – IWW Muelheim (Duitsland), LNEC, Lissabon (Portugal), NTNU/SINTEF, Trondheim (Noorwegen) en CETaqua, Barcelona (Spanje) hebben we bovendien een samenwerkingsverband opgericht op het gebied van onderzoek voor de watercyclus, waarmee we een brug slaan tussen het wetenschapsysteem en de praktijk van de waterbedrijven en beleidsmakers.”

Samenwerking

“De samenwerking tussen KWR en Wetsus is nationaal van belang, omdat zij de positie van Nederland als kennisknooppunt versterkt”, aldus Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van het in Leeuwarden gevestigde Wetsus.  Henk Deinum, wethouder Economische Zaken van Leeuwarden: “Ook de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân zijn erg blij met de vestiging die KWR in Leeuwarden opent. De komst van KWR vormt een grote versterking van ons watertechnologiecluster . Kennisinstellingen in Leeuwarden zullen over en weer profiteren van de kennis van KWR op het gebied van waterketen en drinkwater. En ook de aanwezige watertechnologiebedrijven doen daar hun voordeel mee. Daarnaast kan KWR een grote bijdrage leveren aan de plannen van gemeente en provincie. Wij willen “launching customer” zijn in het toepassen van nieuwe systemen voor riolering en drinkwater. De kennis van KWR is daarbij onontbeerlijk.”

Watercyclusprojecten in het noorden

In eerste instantie sluiten de KWR-activiteiten in Leeuwarden aan bij de lopende activiteiten van het kennisinstituut, aangevuld met nieuwe projecten met partners in de noordelijke regio. De bezetting van de Leeuwarder vestiging zal in 2010 deels bestaan uit onderzoekers van de hoofdvestiging in Nieuwegein die (in deeltijd) in Leeuwarden gaan werken en deels uit voor Leeuwarden geworven


medewerkers. De nieuwe KWR-vestiging vindt voorlopig onderdak in het Science Center Johannes de Doper en zal gebruik maken van lokale proeffaciliteiten. Contactpersonen namens KWR zijn Maarten Nederlof (principal scientist Drinkwaterbehandeling) en Jos Boere (hoofd kennisgroep Watertechnologie).

(Inter)nationaal netwerk

KWR’s kennisgroep Watertechnologie is een van de grootste spelers op dit gebied in Nederland. Via KWR’s netwerk zijn de veertig watertechnologie-onderzoekers verbonden met gerespecteerde Nederlandse kennispartners als de TU Delft (onlangs versterkt met de nieuwe leerstoel Water & Gezondheid), Universiteit Twente , STOWA, TNO en natuurlijk Wetsus (zie boven). Daarnaast zijn zij verbonden met internationale kennispartners via een nieuw onderzoeksverband met de vier bovengenoemde Europese onderzoeksinstituten, die elk voor zich een brug slaan tussen het wetenschapssysteem en de praktijk van de waterbedrijven en beleidsmakers in hun land en Europa. 

Delen via

Vergelijkbare berichten