Lang niet elke seniorenwoning is geschikt voor ouderen

Zij kan iedere woning beoordelen op alle aspecten die te maken hebben met ouder worden in de eigen woning. Natuurlijk voel je je nog lang geen senior als je net 50 jaar bent. Maar als de kinderen de deur uit zijn en je wilt nog slechts een keer verhuizen of je woning aanpassen dan is het verstandig om de seniorkeurmakelaar om advies te vragen.

Als je ouder wordt, is de kans op fysieke ongemakken groter en is meer comfort een noodzakelijkheid in plaats van een luxe. Veel huizen worden aangeboden als seniorenwoningen of als levensloop bestendige woningen. Maar slechts weinig woningen voldoen werkelijk aan alle eisen.

Senioren denken vaak dat ze naar een verzorgingshuis of een aanleunwoning kunnen wanneer ze fysieke problemen krijgen. Dat is een misverstand. ‘De overheid vermindert het aantal plaatsen in deze instellingen, terwijl er de komende jaren veel meer senioren zullen zijn’, legt Yvonne Sterk uit. ‘Het beleid van de overheid is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen terwijl aan 50+ woningen of appartementen boven het bouwbesluit geen extra eisen mogen worden gesteld.

Thuiszorg is op dit moment al tussen 6.000 en 16.000 euro per jaar goedkoper dan opname in een verzorgingshuis. Het is dus verstandig een huis te bewonen waar het mogelijk is te blijven wonen wanneer je fysieke problemen krijgt.’ Veel architecten, projectontwikkelaars, bouwondernemers en makelaars weten bijvoorbeeld nauwelijks in welke badkamers de thuiszorg wel hulp kan bieden en in welke badkamers dat vanwege de Arbowetgeving niet mag. Vaak weten ze ook  niet waaraan de overloop of de gang moet voldoen. Ze denken dat brede deuren en een brede trap voldoende zijn.

Wat heb je aan een goede badkamer als je die met te veel bochten vanuit de slaapkamer moet bereiken? Wat heb je aan een schitterend appartement als de galerij veel lager ligt dan de vloer in de gang? En wat heb je aan een entreedeur in de centrale hal die je alleen open kan krijgen door er met je volle gewicht tegenaan te duwen?

Als je wilt voorkomen dat geld gestoken wordt in een huis dat later ongeschikt is, kun je beter een makelaar inschakelen die zich in dit onderwerp heeft gespecialiseerd.

Meer weten?

Dan kunt u met Yvonne Sterk een vrijblijvende afspraak maken.  Tel: 058-8458234

Delen via

Vergelijkbare berichten